Gå nedåt för att fortsätta

Ordet Scientologi är taget från latinets scio, vilket betyder ”att veta, i ordets fullaste bemärkelse”, och det grekiska logos, som betyder ”studium av”. Det betyder bokstavligen ”att veta hur man vet”.

Trossatser och religiösa bruk för religionen Scientologi

Scientologin utvecklades av L. Ron Hubbard, den är en religion som erbjuder väg, som leder till en fullständig och säker förståelse av ens sanna andliga natur och ens förhållande till en själv, ens familj, grupper, mänskligheten, alla livsformer, det materiella universum, det andliga universumet och det Högsta väsendet.

Scientologin riktar sig till anden – inte till kroppen eller sinnet – och dess tro är att människan är mycket mer än bara en produkt av sin miljö eller sina gener.

Scientologi omfattar en samling kunskap som utgår från vissa fundamentala sanningar. De huvudsakliga av dessa är:

Människan är en odödlig andlig varelse.

Hennes erfarenheter sträcker sig långt utöver en enda livstid.

Hennes förmågor är obegränsade, om än inte förverkligade i nuet.

Vidare anser Scientologin att människan i grunden är god och att hennes andliga befrielse beror på henne själv, hennes medmänniskor och hennes förmåga att uppnå gemenskap med universum.

Scientologi är inte en dogmatisk religion där man förväntas acceptera något baserat enbart på tro. Tvärtom upptäcker man själv att principerna i Scientologin är sanna genom att man tillämpar dess principer och observerar eller upplever resultaten.

Scientologins slutmål är sann andlig upplysning och frihet.

Scientologi-religionen

Tack vare de vetenskapliga och tekniska landvinningarna under det senaste århundradet har de flesta idag det materiellt sett bättre än sina förfäder. Däremot har livskvaliteten, enligt deras egna uttalanden, inte hållit jämna steg med de materiella framstegen.

Man skulle faktiskt kunna påstå att folk en gång i tiden var lyckligare och nöjdare. För en del medför det materiella välståndet ängslan och gnagande oro, att även om inte någon tar ifrån dem vad de så strävsamt knogat ihop, så kommer döden kanske ändå i förtid och sätter punkt för dem. Andra finner det lättare att möta döden än att uthärda ett otacksamt och slitsamt jobb livet ut, de flesta väljer dock det mindre dramatiska alternativet att helt enkelt acceptera ett liv av tyst förtvivlan som sin lott.

De flesta människor har i detta nya millennium inget riktigt grepp om faktorerna som styr deras liv. Detta trots att de, i enkla ordalag, skulle kunna förbättra sina levnadsvillkor och därmed leva lyckligare liv bara de förstod sig själva och sina medmänniskor bättre.

Detta är alltså Scientologins syfte: att göra det möjligt för människan att förbättra sitt liv genom förståelse.


Att balansera vetenskap & humaniora

De enorma vetenskapliga framstegen under nittonhundratalet motsvarades inte av liknande framsteg inom humaniora. Människans kunskap om det fysiska universum har vida överträffat hennes kunskap om henne själv. De resulterande påfrestningarna från en sådan rubbad jämvikt förklarar mycket av det som har fått samhället ur balans och hotar vår framtid. Det Scientologin representerade för många när den uppstod på det tidiga 1950-talet, var att den återställde jämvikten.

Trots dess många framgångar, har inte vetenskapen lyckats tillhandahålla svar på frågor som människor har ställt sig sedan urminnes tider: Vilka är vi? Vad består vi av? Varifrån kommer vi? Vart är vi på väg? Vad är det vi gör?

Dessa frågor har alltid tillhört filosofins och religionens område, men traditionella svar blev otillräckliga, ställda gentemot vätebomben.

Scientologin, som bygger på samma kunskapsframsteg som ledde fram till förståelsen av kärnfysiken, ger moderna svar på dessa frågor. Den tillhandahöll användbara förfaringssätt som gjorde det möjligt för människan att nå det urgamla mål som hon har strävat mot i tusentals år: att känna sig själv och därigenom även känna och förstå andra människor och ytterst sett livet självt.

Vem var L. Ron Hubbard? L. Ron Hubbard var författare, filosof, humanist och grundare av religionen Scientologi. Han föddes den 13 mars 1911 i Tilden, Nebraska, och avled 24 januari 1986. Hans långa och äventyrliga väg till de upptäckter han gjorde började ... läs vidare »
Vad händer i en Scientologi-kyrka? Scientologi-kyrkor är centrer som vibrerar av verksamhet. Varje Scientologi-kyrka tillhandahåller talrika religiösa tjänster och material med vars hjälp människor kan bedriva sina studier i Scientologi ... läs vidare »
Vad är begreppet Gud i Scientologi? I Scientologin uttrycks Gudsbegreppet som den åttonde dynamiken, dvs strävan mot överlevnad såsom oändlighet. Detta identifieras också som det Högsta väsendet. Såsom den åttonde dynamiken befinner sig Scientologins Gudsbegrepp ... läs vidare »
Vad är en E-meter? E-meter är en förkortning av elektropsykometer. Den är ett religiöst instrument som används som en andlig vägvisare i auditering. Den får bara användas av en Scientologi-pastor, eller en Scientologi-pastor under utbildning, för att ... läs vidare »

Vill du veta mer?

Bortsett från att personligen komma till en Scientologi-kyrka, finns det bästa svaret på frågan ”Vad är Scientologi?” i boken Scientologi: Tankens grunder. Även tillgänglig som en bok-på-film DVD/Blu-ray.

Titta på Introduktionen

Träffa en scientolog

Afrika
Asien
Australien
Europa
Sydamerika
Nordamerika
Afrika
+ Titta på alla videor
Asien
+ Titta på alla videor
Australien och Oceanien
+ Titta på alla videor
Europa
+ Titta på alla videor
Sydamerika
+ Titta på alla videor
Nordamerika
+ Titta på alla videor
Sport Olika konstarter Utbildning Familj Yrkesutbildade Hälsovård Affärsvärlden Management

Inne i en Scientologi-kyrka

Det bästa sättet att lära sig om Scientologi är att besöka en Scientologi-kyrka. Informationscentret i en kyrka är till för att hjälpa till att svara på alla frågor du kan ha.

Alla är välkomna.

BOKA ETT BESÖK »
Uppskattat närmsta läge: (Välj ett annat)

Gör ett kostnadsfritt personlighetstest

Ditt första steg för att få reda på mer kan vara så enkelt som en kostnadsfritt personlighetstest:

Under större delen av vårt liv har vi fått lära oss att personligheten beror på genetiska anlag och är omöjlig att förändra – man får helt enkelt ”leva med det”. Det är inte sant. Faktum är att du kan ändra din personlighet och bli en mycket bättre, lyckligare person som möter och övervinner livets utmaningar med kunskap och lätthet – ditt verkliga jag.

  • Hitta dina problemområden och upptäck din nivå av lycka, självförtroende, stabilitet med mera.
  • Få reda på hur din personlighet bestämmer hur väl du kan sköta dina relationer till andra människor.
  • Lär känna dina starka sidor och hur du kan förbättra dem så att du får ut mer av livet.