VAD ÄR SCIENTOLOGI?

Definitionen på Scientologi: från Scio (latin) ”att veta, i ordets fulla bemärkelse”, och logos (grekiska) ”studiet av”. Scientologi betyder således ”att veta hur man vet”.

Scientologin utvecklades av L. Ron Hubbard och är en religion som erbjuder en exakt väg som leder till en fullständig och säker förståelse av ens sanna andliga natur och ens förhållande till en själv, ens familj, grupper, mänskligheten, alla livsformer, det fysiska universum, det andliga universum och det Högsta väsendet.

Scientologin riktar sig till anden – inte till kroppen eller sinnet – och dess tro är att människan är mycket mer än bara en produkt av sin miljö eller sina gener.

Scientologi omfattar en samling kunskap som utgår från vissa fundamentala sanningar. De huvudsakliga av dessa är:

   Människan är en odödlig andlig varelse.

   Hennes erfarenheter omfattar betydligt mer än en enda livstid.

   Hennes förmågor är obegränsade, även om hon inte är medveten om det vid nuvarande tidpunkt.

Mer om Vad är Scientologi?

SCIENTOLOGINS MÅL

Skrivet av L. Ron Hubbard i september 1965.

En civilisation utan sinnessjukdom, utan brottslighet och utan krig, där dugliga människor kan ha framsteg och ärliga människor kan ha rättigheter och där människan är fri att stiga till högre höjder – dessa är Scientologins mål.

Dessa mål, som första gången kungjordes för en orolig värld år 1965, är helt inom räckhåll för vår teknologi.

Opolitisk till sin natur välkomnar Scientologin varje individ av vilken trosbekännelse, ras eller nationalitet som helst.

Vi strävar inte efter revolution. Vi strävar bara efter evolution till högre tillstånd för individen och för samhället.

Scientologins mål

SCIENTOLOGINS TROSUPPFATTNINGAR OCH BRUK

Inom den stora samling kunskap som utgör Scientologins religiösa trosuppfattningar och bruk, finns det många principer som ger en ny och djupare syn på livet när man lärt sig dem. Genom att behärska Tonskalan kan en person till exempel se hur han bäst bör handskas med ett trumpet barn, lugna ner en upprörd vän eller få en konservativ chef att lyssna på idéer och förslag. Dessa principer baserar sig på en väldig mängd observationer inom humaniora. Denna kunskapssamling är till för att läras. Det finns inget auktoritärt i den. Den är värdefull enbart som en samling kunskap.

Mer om Scientologins trosuppfattningar och bruk

VANLIGA FRÅGOR

Sedan den första Scientologi-kyrkan bildades 1954, har religionen vuxit till att omfatta hela världen. Idag hjälper mer än 10 000 Scientologi-kyrkor, missioner, närstående organisationer och grupper miljontals människor i 165 länder. Och dessa siffror ökar stadigt; faktum är att Scientologins närvaro i världen ökar snabbare nu än vid någon tidpunkt under dess historia.

Frågor och svar om Scientologi

VEM VAR L. RON HUBBARD?

L. Ron Hubbard var författare, filosof, humanist och grundare av Scientologi-religionen. Han föddes den 13 mars 1911 i Tilden, Nebraska och gick bort 24 januari 1986.

Hans långa och äventyrliga väg till de upptäckter han gjorde började i unga år. Under ledning av sin mor, en välutbildad kvinna, läste han mycket mer än vad som var vanligt vid hans ålder: Shakespeare, grekisk filosofi och en mängd senare klassiker. Men han var långt ifrån boklärd under sina unga tidiga år (boklärd = har kunskaper endast ur böcker och saknar praktisk erfarenhet). Med sin familj flyttade han till Helena, Montana, där han snart tämjde hästar med de bästa av de lokala boskapsskötarna.

Ta reda på mer om L. Ron Hubbard

CITAT AV L. RON HUBBARD:

”Under nästan ett kvarts sekel, har jag ägnat mig åt att utforska livets grunder, det materiella universumet och mänskligt beteende. Ett sådant äventyr leder en nedför många huvudleder, genom många sidovägar, in på många bakgator av osäkerhet, genom många nivåer av livet ...” L. Ron Hubbard

DIANETIK: FÖRSTÅELSE AV SINNET

Dianetik-symbolen använder den grekiska bokstaven delta som sin grundläggande form. Dess gröna ränder står för tillväxt och de gula ränderna står för livet.

De fyra gröna ränderna representerar de fyra underavdelningarna av människans strävan att överleva som beskrivs i boken Dianetik.

Dianetik: Dia (grekiska), genom och nous (grekiska) sinnet eller själ.

För att förstå exakt hur Scientologin används, bör man känna till något om den forskning som L. Ron Hubbard bedrev och om Scientologins förelöpare – Dianetiken.

Dianetik är en metodik som kan användas för att lindra oönskade sensationer (förnimmelser) och känslor, oförnuftig rädsla och psykosomatiska sjukdomar (sjukdomar som framkallas eller förvärras genom psykisk påfrestning).

Den beskrivs bäst som den inverkan själen har på kroppen genom sinnet.

Mer om Dianetik