SCIENTOLOGI-VERKTYG FÖR LIVET

Kursen Tillvarons dynamiker
Kursöversikt Kursinformation
BÖRJA NU »

TILLVARONS DYNAMIKER Kursöversikt

Under tusentals år har människan försökt bedöma sin plats i denna materiella värld. Hur skall hon förhålla sig till resten av livet och till sina medmänniskor? Vilka är hennes verkliga skyldigheter, och till vem?

Det fanns inga klara och entydiga svar – inte från de gamla grekerna, inte heller från de materialistiska tänkarna som hör vår tidsålder till.

Och så har det varit ända tills L. Ron Hubbard uppnådde sitt länge eftersökta mål, en minsta gemensam nämnare genom vilken alla människor och, faktiskt, allt liv, skulle kunna förstås.

Utifrån det kom en flod av upptäckter som kastade nytt ljus på människans natur och livet.

Principerna i den här kursen löser det moraliska dilemma kring rätt och fel som funnits sedan urminnes tider, och får till stånd en ny nivå av förnuft. Med dessa principer kan man anpassa de olika existensfaktorerna, fatta rätt beslut när man ställs inför ett val och uppnå ett nytt perspektiv på de riktlinjer som finns tillgängliga i ens liv.

L. Ron Hubbard utvecklade dessa principer i många andra verk och föreläsningar. Men den här kursen och det tillhörande häftet representerar det väsentligaste i ämnet och ger ett praktiskt sätt att framgångsrikt ta sig an livet, och det används av millioner.

 

Kursinformation

Hur lätt det är att studera kursen

Denna kurs är uppbyggd steg för steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd.

Innan du börjar, skapar du ditt eget personliga konto på Scientologi-webbsajten. När du har loggat in kommer onlineprogrammet att leda dig igenom varje steg av kursen tills du är klar med den. Allt kursmaterial får du inom Scientologi-webbsajten.

Kursens längd

4 timmar Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord, den är inte tidsbestämd. Kursen är vår service till dig, gratis.

Material

Häfte: Tillvarons dynamiker
Scientologi-handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du en gång loggat in, kan du läsa material från programmet för kursen online alltefter som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt eller köper det för att granska det och kunna gå till det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Genom hela din kurs kommer du att få handledning från din personliga kursledare online, som kommer att hjälpa och se till att du förstår och får ut så mycket som möjligt från kursmaterialet. Slutresultatet är att du är fullt kapabel att tillämpa de uppgifter som finns däri. Om du har några ytterligare frågor, kontakta oss här.

Betygsskala

Varje uppdrag du skickar in betygsätts av din kursledare. I händelse av att någon av dina uppgifter behöver korrigeras kommer din kursledare att skicka dem tillbaka till dig med anvisningar om vad du ska gå igenom och korrigera.

Kursfullbordande

Efter du avslutat Kursen Tillvarons dynamiker , får du ett tryckt diplom per post.

Hjälp

Tjänsterna på våra kurser online finns alltid tillgängliga för dig. Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din kursledare online, som du kan nå genom att använda knappen”Behöver du hjälp?” på ditt kursprogram online,

Principer man kan använda för att fatta rätt beslut i livet
Tillvarons dynamiker är en gratis onlinekurs som du kan börja på meddetsamma. Den är vår service till dig, utan kostnad.

Om du redan har börjat på den här kursen, loggar du in här »

Gratis online-kurser
 

Gratis online-kurser

 

KARTA & ANVISNINGAR

Plats:

Sockerbruksgatan 2, Arlöv, 232 35, Sverige
Få anvisningar

» Telefon: 040-53 75 80