SCIENTOLOGI-VERKTYG FÖR LIVET

Kursen Studieteknologin
Kursöversikt Kursinformation
BÖRJA NU »

STUDIETEKNOLOGIN Kursöversikt

Tänk över detta ett ögonblick: Under hela din skoltid, fick du någonsin lära dig hur man studerar?

Nu för tiden avslutar folk sin skolgång utan att kunna läsa och skriva tillräckligt bra för att klara av ett arbete eller handskas med livet. Det är ett mycket stort problem. Det handlar inte om att man inte kan lära sig ett ämne; det som inte lärs ut är hur man lär sig saker. Det är den åtgärd som saknas i all utbildning.

L. Ron Hubbard fyllde detta gapande hål genom att tillhandahålla den första och enda teknologin för hur man studerar. Han upptäckte de lagar som inlärning baserar sig på och utvecklade metoder som fungerar och som var och en kan använda. Han kallade detta ämne för ”studieteknologi”.

Den här teknologin erbjuder en förståelse av grunderna för inlärning och tillhandahåller exakta tillvägagångssätt för att ta sig över alla fallgropar man kan hamna i under sina studier.

Studieteknologin innebär inte snabbläsning eller minnesknep. Dessa har inte visat sig öka ens förmåga att förstå vad som studeras eller öka läs- och skrivförmågan. Studieteknologin gör det möjligt att förstå det man studerar så att man sedan kan tillämpa det.

Här ingår bara en liten del av hela studieteknologin som utvecklades av L. Ron Hubbard. Den här korta översikten innehåller ändå grunder som du kan använda för att studera mer effektivt. Med denna metod kan du lära dig vilket ämne som helst, och så kan även andra.

 

Kursinformation

Hur lätt det är att studera kursen

Denna kurs är uppbyggd steg för steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd.

Innan du börjar, skapar du ditt eget personliga konto på Scientologi-webbsajten. När du har loggat in kommer onlineprogrammet att leda dig igenom varje steg av kursen tills du är klar med den. Allt kursmaterial får du inom Scientologi-webbsajten.

Kursens längd

6 till 7 timmar Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord, den är inte tidsbestämd. Kursen är vår service till dig, gratis.

Material

Häfte: Studieteknologin
Scientologi-handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du en gång loggat in, kan du läsa material från programmet för kursen online alltefter som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt eller köper det för att granska det och kunna gå till det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Genom hela din kurs kommer du att få handledning från din personliga kursledare online, som kommer att hjälpa och se till att du förstår och får ut så mycket som möjligt från kursmaterialet. Slutresultatet är att du är fullt kapabel att tillämpa de uppgifter som finns däri. Om du har några ytterligare frågor, kontakta oss här.

Betygsskala

Varje uppdrag du skickar in betygsätts av din kursledare. I händelse av att någon av dina uppgifter behöver korrigeras kommer din kursledare att skicka dem tillbaka till dig med anvisningar om vad du ska gå igenom och korrigera.

Kursfullbordande

Efter du avslutat Kursen Studieteknologin, får du ett tryckt diplom per post.

Hjälp

Tjänsterna på våra kurser online finns alltid tillgängliga för dig. Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din kursledare online, som du kan nå genom att använda knappen”Behöver du hjälp?” på ditt kursprogram online,

Hemligheten bakom att kunna studera vad som helst och tillämpa det framgångsrikt
Studieteknologin är en gratis onlinekurs som du kan börja på meddetsamma. Den är vår service till dig, utan kostnad.

Om du redan har börjat på den här kursen, loggar du in här »

Gratis online-kurser
 

Gratis online-kurser

 

KARTA & ANVISNINGAR

Plats:

Sockerbruksgatan 2, Arlöv, 232 35, Sverige
Få anvisningar

» Telefon: 040-53 75 80