OM PROGRAMMET

APPLIED SCHOLASTICS
INTERNATIONELLA CENTER FÖR

STUDIETEKNOLOGI

Redan på 1950-talet insåg L. Ron Hubbard bristerna i undervisningssystemet. Som en lösning på denna kris började han utveckla en faktisk ”teknologi” för inlärning med vilken man kan lära sig behärska vilket ämne som helst. Dessa pedagogiska framsteg kallas med ett ord studieteknologi. Dessa framsteg förser elever i varje ålder och på varje undervisningsnivå med den beståndsdel som saknas på många håll inom undervisning idag – förmågan att lära sig hur man lär.

Hubbard beskrev vidden av att komma med en lösning på undervisningsproblemet:

”Varje samhälles slutmål när det tar itu med undervisningsproblemet, är att höja människors förmåga och initiativ samt den kulturella nivån, och med alla dessa överlevnadsnivån för samhället i fråga.”

MER ÄN
1 000
APPLIED
SCHOLASTICS
-grupper
VERKAR I
72
LÄNDER

På 1960-talet publicerade Hubbard en serie föreläsningar om sin forskning i det omfattande ämnet om hur man studerar och lär sig. Så allmängiltig var tillämpningen av hans upptäckter att dessa rön snart var i bruk i alla Scientologi-organisationer.

Denna teknologi började snart användas även av lärare i sekulära klassrum, där man rapporterade mätbara förbättringar i elevernas inlärningsförmåga. År 1971 bildade en skollärare den första undervisningsorganisation som specialiserade sig på att använda studieteknologi.

Applied Scholastics, som grundades i Los Angeles året därpå, började arbeta med myndigheter och skolor världen över för att införa denna teknologi på bred front.

Under mer än trettio år var införandet av studieteknologin i skolor och universitet till stor del en gräsrotsinsats som hade startats av lärare, enade under Applied Scholastics baner. Idag är Applied Scholastics ett världsomspännande nätverk av skolor, program och handledargrupper.

För att tillgodose den internationella efterfrågan på studieteknologi öppnade Applied Scholastics år 2003 en anläggning med boende i Spanish Lake nära St Louis, Missouri. Detta 100-tunnland stora utbildningscenter, bara 3 km från där floderna Mississippi och Missouri sammanflödar, är Applied Scholastics internationella högkvarter och den första högskolan för studieteknologi.

Vad är studieteknologi? I sina efterforskningar i ämnet upptäckte Hubbard att det huvudsakliga hindret för en elevs förmåga att behålla och effektivt använda kunskaper var avsaknaden av en teknologi för hur man studerar. Detta inkluderade hans upptäckt av vad som kallas de tre barriärerna till studier. Studieteknologi, eller studietech som det ofta kallas, omfattar de exakta metoderna för hur man undanröjer dessa barriärer. De främsta barriärerna är:

Avsaknaden av massa (det fysiska föremålet) för vad man studerar

Om man försöker förstå exempelvis hur en bil eller dator eller ett solsystem fungerar, är den tryckta sidan och det talade ordet inte en ersättning för föremålet i fråga. Om man saknar det föremål som hänger samman med ett ord, kan detta hämma all förståelse. Om ett ämnes massa inte är närvarande kommer eleven att känna sig hoptryckt, böjd, liksom snurrig, ”död” eller uttråkad.

En alltför brant studiegradient

När eleven inte behärskar tidigare kunskaper när han fortsätter till mer komplicerade eller detaljerade steg, kan han uppleva förvirring eller att det går runt i huvudet. Denna studiebarriär kallas ofta ”missade grundläggande färdigheter” eller ”otillräckliga grundläggande färdigheter”.

Ett ord som inte förståtts eller som blivit felaktigt förstått

Den tredje och viktigaste barriären är det missförstådda ordet. Ett missförstått ord är ett ord som inte är förstått, eller ett ord som är felaktigt förstått. Allt blir påtagligt tomt efter ett ord som inte har förståtts eller som blivit felaktigt förstått. Det kan resultera i att eleven känner sig tom i huvudet eller urlakad, ”inte där”, vilket i sin tur kan följas av en slags nervös upprördhet.

MER ÄN
135 000
PEDAGOGER
utbildade
av
APPLIED
SCHOLASTICS

Lärare och administratörer från allmänna och privata skolor, handledare, utbildningsledare vid företag och utbildningskonsulter från hela världen kommer till Spanish Lake för att utbilda sig i studieteknologin. Professionell utbildning med boende erbjuds, och många av kurserna berättigar till högskolepoäng och poäng för vidareutbildning.

Spanish Lake erbjuder även många kurser och workshopar om specifika aspekter av studieteknologin samt studier i metoder som gör det möjligt för elever att bli mer ansvarsfulla och självständiga.

Applied Scholastics har utbildat över 130 000 pedagoger från 42 länder vilka i sin tur har gett studieteknologin till miljontals kolleger och elever.