INLEDNING

ATT STÖDJA DET GLOBALA
FRIVILLIGPASTORSPROGRAMMET

Frivilligpastorsprogrammet skapades i mitten av 1970-talet av Scientologins grundare L. Ron Hubbard, som beskrev frivilligpastorn som ”en person som hjälper sina medmänniskor på frivillig basis genom att återställa syfte, sanning och andliga värden i andra människors liv”.

SCIENTOLOGI-KYRKANS FRIVILLIGPASTORER GER EFFEKTIV HJÄLP NÄRHELST och VARHELST DEN behövs.

Frivilligpastorsprogrammet är ett brett initiativ som erbjuder effektiv kroppslig och andlig hjälp till vem som helst, var som helst. Sedan det startades har hundratusentals utbildats i en hel uppsättning färdigheter som använder Scientologi-grunder för att lindra fysiskt, psykiskt eller andligt lidande och förbättra alla sidor av livet – från kommunikation och studier till äktenskap och barnuppfostran.

Utbildningen är öppen för alla som vill hjälpa andra och göra dem kapabla att övervinna svårigheter och förbättra förhållanden.

Utöver att hjälpa sina egna samhällen världen över, erbjuder frivilligpastorer sin hjälp även till avlägsna städer och byar.

Inom sitt globala nätverk av frivilliga etablerade Scientologi-kyrkan även ett permanent katastrofresponsteam av frivilligpastorer, som kan mobiliseras vid naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människan. Medlemmar i teamet arbetar med lokala ledare, myndigheter, hjälporganisationer och andra frivilliggrupper för att ge fysiskt stöd och viktig andlig hjälp genom sin kompetens och erfarenhet.

Frivilligpastorerna finns på varje kontinent och utgör en av de största oberoende hjälporganisationerna i världen, och ger effektiv hjälp var det än behövs och när det än behövs.

GER HJÄLP TILL
VEM SOM HELST, VAR SOM HELST

Förenta nationerna rapporterade att naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan under ett år nyligen drabbade tillvaron för omkring 208 miljoner människor. Världens största nätverk av organisationer för katastrofhjälp kunde bara nå 15 procent av dem då. Men resten då?

Det internationella teamet av frivilligpastorer för katastrofrespons arbetar engagerat för att hjälpa till att fylla detta behov.

mer

MEDKÄNSLA OCH OMTANKE
NEW YORK 11 SEPTEMBER

Teamet av frivilligpastorer för katastrofrespons bildades efter World Trade Center-katastrofen i New York den 11 september 2001.

Inom några timmar efter katastrofen fanns New Yorks frivilligpastorer på plats och började omedelbart hjälpa räddningspersonalen att skapa ordning i kaoset.

mer

KOMMER MED HOPP OCH HJÄLP
TSUNAMIER I ASIEN

I december 2004, när tsunamis ödelade Indiens och Sydostasiens kuster, var skadorna katastrofala.

Hela samhällen förstördes och öar utplånades. 600 frivilligpastorer från 28 nationer ryckte omedelbart ut från så nära som Australien och så långt bort ifrån som Storbritannien, Skandinavien, USA och Latinamerika, för att ge fysisk och andlig hjälp till tsunamins offer och till räddningsarbetare.

mer

RÄDDNING OCH ÅTERSTÄLLANDE VID
ORKANERNA KATRINA OCH RITA

År 2005 orsakade orkanerna Katrina och Rita stor ödeläggelse i städer och samhällen i hela Mississippi, Alabama och Louisiana, vilket gjorde tusentals människor hemlösa och överväldigade katastrofhjälpsstyrkorna.

Scientologins frivilligpastorer var bland de första som anlände med hjälp till människorna i regionen och till räddningspersonalen som stod inför massiva räddnings- och återhämtningsinsatser.

mer

ÅTERHÄMTNING OCH ÅTERUPPBYGGNAD
JORDBÄVNINGEN I HAITI

Den 7,0-jordbävning som drabbade Haiti strax före kl 5 på morgonen den 12 januari 2010, förstörde hälften av byggnaderna i huvudstaden Port-au-Prince, dödade 300 000 människor och skadade eller gjorde hemlösa tre miljoner.

Katastrofen framkallade en aldrig tidigare skådad ström av hjälp från hela världen.

mer

LANDSMÄN HJÄLPER LANDSMÄN
HJÄLP VID ÖVERSVÄMNINGAR I PAKISTAN

När massiva översvämningar drabbade Indusdalen i juli 2010, var det Pakistans värsta naturkatastrof i mannaminne.

En kraftig monsunperiod fick Indus att svämma över, vilket snart lade nästan en femtedel av landet under vatten. Monsunovädren krävde 1 700 liv och 14 miljoner människor tvingades fly från sina hem.

mer

VÅRD VID KATASTROF
JAPAN EFTER JORDSKALV & TSUNAMI

Den 9,0-jordbävning som drabbade Japan den 11 mars 2011, och resulterade i en 3 våningar hög tsunami som svepte bort hela städer och samhällen, var den mest förödande naturkatastrofen i landets historia.

I dess kölvatten dog 16 000 människor, 590 000 blev hemlösa och 4,4 miljoner hushåll blev utan el.

mer

DET GÅR ATT GÖRA NÅGOT ÅT DET
BRINGAR HJÄLP TILL ALLA

Frivilligpastorernas kringresande kavalkader har syftet att hjälpa och göra andra människor kompetenta vid katastrofsituationer och i vardagslivet, och kommer med sin hjälp till större städer och avlägsna samhällen världen över.

De beger sig till världens stora industriella centrer – London, Berlin, New York, Los Angeles och Melbourne – liksom i Amazonas, västra och centrala Afrika ...

mer

SCIENTOLOGI-VERKTYG
LEVANDEGJORDA PÅ FILM

Läroboken för utbildning av frivilligpastorer Scientologi-handboken, som sammanställts från L. Ron Hubbards arbeten.

I en värld där individen är alltmer ansatt av ekonomiska, politiska och sociala krafter som kan verka överväldigande, gav L. Ron Hubbard anvisningar om publicering av boken så att Scientologi-teknologin blev lätt tillgänglig för alla som vill hjälpa sig själva och andra.

mer

LÖSNINGAR FÖR VARJE ASPEKT AV LIVET
FRIVILLIGPASTORER ONLINE

Man kan få hjälp från frivilligpastorer genom Frivilligpastorer online.

Här kan en besökare länka till en frivilligpastor för individuell hjälp, titta på någon av Verktyg för livet-filmerna och även anmäla sig till vilken som helst av följande online-kurser ...

mer

GER LÖSNINGAR
TILL MILJONTALS

Under 2010 öppnade Church of Scientology International sin 17 000 kvadratmeter stora International Dissemination and Distribution Center i Los Angeles, Kalifornien. Denna jättelika trycknings- och produktionsanläggning producerar allt utbildningsmaterial för humanitära program som stöds av Scientologi-kyrkan, bland annat för frivilligpastorer.

mer

RESULTAT FRÅN IMPLEMENTERING AV
PROGRAMMET

I mer än tre decennier har Scientologi-kyrkor och Scientologins frivilligpastorer ryckt ut för att hjälpa andra i stor skala, genom att bistå med fysisk och andlig hjälp överallt i världen.

Genom partnerskap med likasinnade grupper – allt från Internationella Röda Korset till Federal Emergency Management Agency (FEMA), från polis och brandkår ...

mer