INLEDNING

RÄDDAR LIV GENOM DROGREHABILITERING
OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Narconon grundades 1966 av en tidigare missbrukare som använde skrifter av författaren, humanitären och Scientologins grundare, L. Ron Hubbard, för att bli kvitt sitt mer än tio år långa drogmissbruk. Idag är Narconon ett världsomspännande nätverk som dagligen hjälper människor att återhämta sig från drogmissbrukets förödande verkningar.

I DAG ÄR NARCONON ett VÄRLDSOMSPÄNNANDE NÄTVERK som dagligen HJÄLPER MÄNNISKOR ATT ÅTERHÄMTA SIG från DROGERNAS FÖRÖDANDE VERKNINGAR.

Narconons förebyggande verksamhet och drogrehabiliteringsmetoder, som alla genomförs utan läkemedel, kombinerar ett exakt program som eliminerar kvarvarande drogrester från kroppen med metoder för att lindra det mentala och kroppsliga lidande som hänger samman med droger.

Narconon inriktar sig inte bara på drogmissbrukets försvagning av kropp och sinne, utan hanterar även anledningarna till att en person överhuvudtaget började med droger. Hittills har programmet hjälpt tiotusentals att börja ett nytt liv utan droger.

Men Narconon nöjer sig inte med det, utan bedriver även utåtriktad verksamhet där man informerar ungdomar och vuxna om droger och drogmissbruk genom sin upplysande och förebyggande verksamhet. Hittills har Narconons droginformationsspecialister nått ut till mer än 16 miljoner människor.

Sann frihet för individen kan inte uppnås i en värld med utbrett drogmissbruk. Det är därför Scientologi-kyrkan arbetar engagerat med program som effektivt tar itu med detta samhällsproblem.

EFFEKTIVA LÖSNINGAR PÅ DEN
UTBREDDA KRISEN MED DROGMISSBRUK

Drog- och alkoholmissbruk får katastrofala följder för samhället. Den olagliga droghandeln uppskattas omsätta 322 miljarder dollar om året – mer än bruttonationalprodukten för 88 procent av världens länder. Hundratals miljoner människors liv drabbas av illegala droger, vilket leder till att många dör i förtid. Yrkesbanor och arbeten går förlorade, människor skadas eller försvagas, besparingar slösas bort och familjer förstörs.

mer

NARCONONS INTERNATIONELLA
DROGREHABILITERINGSPROGRAM

Narconon är ett mycket effektivt, drogfritt avgiftnings- och rehabiliteringsprogram som utnyttjar tekniker utvecklade av L. Ron Hubbard.

Narconon-nätverket når ut världen över från sin centrala och viktigaste drogrehabiliteringsanläggning, Narconon Arrowhead, den största anläggningen i sitt slag med boende, och ett center för utbildning av dem som ska arbeta med drogrehabilitering, både yrkesmässigt och på frivillig basis.

mer

NARCONONS AVGIFTNINGSPROGRAM
NEW LIFE

L. Ron Hubbards upptäckt att droger och andra giftiga rester ackumulerar i kroppen ledde till ett innovativt framsteg inom drogrehabilitering. Han utvecklade en säker, hälsosam och grundlig metod för att rensa bort droger från kroppen.

mer

ATT UTPLÅNA PROBLEMET MED HJÄLP AV
DROGFÖREBYGGANDE HANDLINGAR

Med 40 års leverans av drog­rehabilitering och förebyggande verksamhet i ryggen, har Narconons droginformationsspecialister funnit att ungdomar som får kunskap om droger och deras verkningar ofta bestämmer sig för att hålla sig borta från droger.

mer

NARCONONPROGRAMMET:
SKAPAR ETT DROGFRITT SAMHÄLLE

För att utplåna drogmissbruk och drogberoende bedriver Narconons personal och frivilliga utåtriktad verksamhet i form av droginformationskampanjer riktade till pedagoger, lagstiftare och medlemmar av samhället, för att öka medvetenheten om hur allvarligt problemet är och vilka effektiva lösningar det finns.

De som använder droger förstör inte bara sina egna liv, utan utsätter mycket ofta även andra omkring dem för fara.

mer

RESULTAT FRÅN IMPLEMENTERING AV
PROGRAMMET

Narconons effektivitet och inflytandet från dess aktiviteter är anledningarna till att Narconon-programmet åtnjuter respekt och stöd från poliser, lokala ledare, regeringstjänstemän, elever och familjer över hela världen.

mer