OM PROGRAMMET

AUDIOVISUELLT MATERIAL FÖR ATT GÖRA
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LEVANDE

BERÄTTELSEN
OM MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER
prisbelönad film
TELLY AWARD
BRONZE AWARD
CLEARWATER FILM FESTIVAL AWARD
BEST DOCUMENTARY
THE AURORA AWARD
PLATINUM AWARD
BALFEST INTERNATIONAL FILM FESTIVAL AWARD
GRAND PRIZE
THE COMMUNICATOR AWARD
AWARD OF EXCELLENCE

Filmen Berättelsen om mänskliga rättigheter är en väsentlig del av informationskampanjen om de mänskliga rättigheterna – den bekantar tittare i alla åldrar med deras mest grundläggande friheter.

Berättelsen om mänskliga rättigheter är en imponerande film som definierar ett av världens mest missförstådda begrepp. Den är populär bland människor i alla åldrar med sin kortfattade resa genom historien om de mänskliga rättigheterna som kulminerar i undertecknandet av den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna i FN 1948.

Filmen hade premiär vid den internationella konferensen om mänskliga rättigheter i Genève inför en publik bestående av FN-ambassadörer, tjänstemän, förespråkare för mänskliga rättigheter och ungdomsdelegater från 30 länder.

Denna kortfilm som nu ofta används av lärare, lokala ledare, människorättsaktivister och andra, har också visats på Biography Channel, History Channel, Discovery Channel, The Learning Channel och andra amerikanska tv-kanaler, liksom på europeiska, afrikanska och asiatiska kanaler och har nått miljontals tittare.

”Elevgrupper som jag har visat Berättelsen om mänskliga rättigheter för, tyckte den var inspirerande. De såg den som en katalysator för att förändra samhället och för dem att bli mer involverade i sina lokala områden. De tog verkligen till sig det sista budskapet i videon och i materialet, vilket är att de mänskliga rättigheterna börjar med individen och där hemma tillsammans med människor som de själva.” – Resursutvecklare, etiopiska samhällsutvecklingsrådet

Berättelsen om mänskliga rättigheter är en fantastisk video. På mycket kort tid ger den en mycket bra överblick av hur mänskliga rättigheter började, och deras betydelse och historia. De är inte något nytt, utan har utvecklats under många tusen år. Denna information är mycket värdefull för våra praktikanter, eftersom den ger den grund på vilken den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna byggdes.” – Polisinspektör, Kanada

”Jag använder materialet när jag ger en kurs i mänskliga rättigheter och författningen. Dvd:n är ett mycket viktigt sätt att höja medvetenheten om vikten av respekt för en kultur som bygger på mänskliga rättigheter.” – Universitetsprofessor

Som ett svar på behovet av effektivt undervisningsmaterial av hög kvalitet, har Ungdomar för mänskliga rättigheter och Enade för mänskliga rättigheter försett tiotusentals lärare världen över med undervisningsmaterial. Dessa erbjuds utan kostnad till lärare och högskole- och universitetsprofessorer, människorättsorganisationer, lagstiftare, diplomater och FN-tjänstemän.

Dessa undervisningsresurser uppmuntrar deltagande från eleverna, med tonvikt på att få dem att relatera till sitt dagliga liv vad de har lärt sig och tillämpa det.

UTBILDNINGSPAKET SOM INKLUDERAR 24 HÄFTEN OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, PSA-MEDDELANDEN OCH FILMEN, PLUS UTBILDARHANDLEDNINGEN

Utbildarpaketen för Ungdomar för mänskliga rättigheter och Enade för mänskliga rättigheter utgör kärnan i en uttömmande undervisningsplan som lär ut mänskliga rättigheter till elever i alla åldrar.

Undervisningspaket Ungdomar för mänskliga rättigheter innehåller följande:

Ungdomar för mänskliga rättigheter – utbildarhandledning; den innehåller lektionsplaneringar, berikande aktiviteter, förslag till hur man engagerar eleverna i undervisningen om mänskliga rättigheter, samt ett avsnitt om hur lektionerna förhåller sig till godkända undervisningsnormer. Korta biografier om berömda humanitärer tjänar som utmärkta exempel på tillämpning av mänskliga rättigheter.

Filmen Berättelsen om mänskliga rättigheter definierar mänskliga rättigheter genom att berätta om deras dramatiska bakgrund och utveckling

■ Infoannonserna ”30 rättigheter, 30 annonser”

■ Vad är mänskliga rättigheter? 24 häften som eleverna kan använda under lektionerna ingår.

För vuxna studerande eller självstudier tillhandahåller Enade för mänskliga rättigheter utbildningspaketet Att väcka mänskliga rättigheter till liv med dess egen studiehandledning, inklusive de viktigaste dokumenten om mänskliga rättigheter, klagomålsförfaranden för hur man hanterar kränkningar samt en lista med humanitära organisationer och människorättsorganisationer eller organ. Det innehåller också infoannonserna, Berättelsen om mänskliga rättigheter och flera exemplar av det tillhörande häftet.

MER ÄN
150
TUSEN
PAKET
till pedagoger,
människorättsgrupper och myndigheter

Sponsring från Scientologi-kyrkan har gjort det möjligt för tusentals pedagoger världen över att dra nytta av detta förstklassiga material , så att de och deras elever får glädje av det, vilket bäst uttrycks av lärarna och eleverna själva.

”Jag har hittills genomfört de första två lektionerna i er undervisningsplan. Detta är den enda undervisningsplan som mina elever ber och bönar om. Det är svårt att hitta bra material för högstadiet – det är ofta så barnsligt – men det här materialet är lämpligt för deras årskurs och fångar definitivt elevernas uppmärksamhet. Jag har märkt hur mycket mer medvetna mina elever är för varandras känslor och de har börjat bli medvetna – vissa för första gången – om sina egna rättigheter som människor.” – Högstadielärare, USA

”Jag märker att detta program påverkar mig genom att skapa en djupare aktning gentemot mänskliga rättigheter. Hädanefter kommer jag att ha mer medkänsla och respektera andras rättigheter.” – Elev, 14 år