CRIMINON
VÄRLDEN ÖVER

Criminon-program över hela världen

Criminon-programmet är verksamt vid mer än 2 100 fångvårdsanstalter i ungefär 38 länder. Criminon drivs till stor del av frivilliga men utbildar även personal vid kriminalvårdsanstalter så att dessa kan leverera rehabiliteringsprogram på platsen. Criminons tjänster utsträcks även till polismyndigheter, ungdomsanstalter och brottsförebyggande program – det vill säga hela ekvationen för en värld utan brottslighet.

Poliser i Mexicali i Mexiko, utbildar sig i programmets väsentligaste del, Vägen till lycka, en moralkodex baserad på sunt förnuft.

I indonesiska fängelser där man använder Criminon-programmet, föll antalet återfall till brott till mindre än 2 %.

L. Ron Hubbard upptäckte att nyckeln till verklig rehabilitering är att återupprätta en persons självrespekt. För att hjälpa fångar att göra precis det, studerar och tillämpar studerande på Criminon-programmet levnadsreglerna i Vägen till lycka.

På Taiwan, precis som i resten av världen, svarar narkotikabrott för det ökande antalet intagna i fängelser. Av denna anledning ingår i Criminon-programmet information om droger för att hjälpa intagna att förstå och övervinna sitt beroende.

Criminon levererar programmet vid mer än 50 sydafrikanska anläggningar, från ungdomscentrer till rymningssäkra fängelser.