ÅTGÄRDER I DET LOKALA SAMHÄLLET

ATT SPRIDA BUDSKAPET OM SANNINGEN OM DROGER
VÄRLDEN ÖVER

NÄR INDIVIDER, I SYNNERHET UNGDOMAR, FÅR VETA SANNINGEN OM DROGER, vill de GIVETVIS GE den INFORMATIONEN till ANDRA.

Organiserade frivilligåtgärder i ett 180-tal länder har lett till distribution av 50 miljoner drogförebyggande häften och tiotusentals samhällsaktiviteter som informerar om droger.

Effekten är betydande när det gäller att förhindra drogmissbruk. De som är välinformerade kan stå emot kamrattrycket och själva välja att aldrig börja ta droger.

Men det finns ett annat resultat: När människor, och särskilt ungdomar, väl känner till sanningen om droger, vill de givetvis hjälpa till med att få ut denna information till sina vänner och andra. Och därmed fortsätter programmet och dess verksamhet att expandera från person till person, område till område.

Kampanjen Sanningen om droger genomförs med hjälp av en mängd olika aktiviteter och evenemang, som vart och ett är ett beprövat sätt att popularisera och förespråka ett drogfritt liv. För att engagera och informera så många människor som möjligt, är aktiviteterna enkla och utformade så att människor i alla åldrar kan delta. Men det viktigaste är att de är effektiva när det gäller att få ut sanningen om droger till miljontals människor.

Frivilliga placerar informationsbås på platser med mycket gångtrafik i städer, och får ut informationen till hundratusentals fotgängare genom häftesdistribution, visningar av infoannonser, informella föredrag, påskrifter av drogfri-löften och uppträdanden av musiker, akrobater och andra underhållare.

I Frankrike har omkring 10 miljoner droginformationshäften distribuerats de gångna tjugo åren, genom utdelning av häften och drogförebyggande evenemang som ökar människors medvetenhet.
MER ÄN
50
MILJONER
SANNINGEN OM
DROGER-
häften
DISTRIBUERADE
I
180
LÄNDER

Lokala företag stödjer kampanjen, ger droginformationshäftena till kunder och anställda och sätter upp affischer i sina skyltfönster.

Uppsats- och affischtävlingar bekräftar effektiva uttryck för budskapet att leva drogfritt. Sådana tävlingar arrangeras i skolor, ungdomsklubbar och allaktivitetshus för att informera om droger och öka engagemanget i aktiviteter som förespråkar att leva drogfritt. Uppsatserna och affischerna, vilket inbegriper de vinnande bidragen, ställs ut i skolor, allaktivitetshus och kyrkor.

Drogfria ungdomsklubbar är ännu ett effektivt sätt att främja en drogfri livsstil. De bildas runt ett enkelt budskap: Ta reda på sanningen om droger. Klubbmedlemmar delar ut Sanningen om droger-material till sina vänner, klasskamrater och grannar och uppmanar dem att skriva på drogfri-löftet.

Frivilliga i alla årskurser håller droginformationsföredrag i skolor med hjälp av informationen i häftena Sanningen om droger och infoannonserna.

Ungdomar medverkar i lokala tv- och radioprogram för att berätta om sina droginformationsaktiviteter.

Drogfria konserter förespråkar att leva drogfri genom musik, tillsammans med banderoller, t-shirts och distribution av häften.

Drogfria maraton- och cykellopp och andra sportevenemang har blivit en tradition i många områden, med arrangörer som bjuder in idrottsutövare och underhållningsartister att ge sitt stöd och få sponsring av både små och stora företag. Aktiviteter runt om i världen är lika varierande som de geografiska platserna:

■ Ledamöter av kommunfullmäktige i Kaohsiung, Taiwan deltar i event där de lovar att vara drogfria.

■ Sanningen om droger-frivilliga i London, England, firar FN-dagen mot drogmissbruk genom att dela ut häften, samla påskrifter till petitioner och ge informationsföredrag.

■ Schweiz firade 20-årsdagen av sin droginformationskampanj med landsomfattande distribution av häften.

■ I Frankrike har den oavbrutna 20-åriga kampanjen för Sanningen om droger, med miljontals häften distribuerade i städer över hela landet, bidragit till en betydande minskning av marijuanakonsumtionen bland ungdomar, efter två decennier med ökande användning.