EPILOG

”En individ är värdefull i samma utsträckning som han kan tjäna andra.”
– L. Ron Hubbard

Det är i denna anda, som uttrycktes av Scientologi-religionens grundare, som Scientologi-kyrkan och dess församlingsmedlemmar sponsrar massiva internationella humanitära program.

Genom att i stor utsträckning delta direkt och ge generöst ekonomiskt stöd, ger scientologer fritt sin tid och sina resurser för att höja kulturen som helhet, genom program och utbildningsmaterial till nytta för allmänheten.

För att genomföra visionen för dessa humanitära program, har Scientologi-kyrkan etablerat en betydande infrastruktur som producerar miljontals av dessa utbildningsmaterial och ser till att programmen genomförs globalt.

Resultaten: individer som nu väljer att leva drogfria genom Sanningen om droger-programmet; en generation alltmer medvetna om och insatt i de mänskliga rättigheter som ges till alla människor; värdighet återställd genom den pågående reformen av den psykiatriska industrin; de som saknar en moralisk kompass nu styras av levnadsreglerna i Vägen till lycka, och medborgare som gagnas av den urskillningslösa hjälp som erbjuds av Scientologi-volontärer.