FRIVILLIGPASTORER
VERKLIG HJÄLP TILL VEM SOM HELST, VAR SOM HELST

Oavsett om de tjänstgör i sina egna samhällen eller på andra sidan av världen, är mottot för Scientologins frivilligpastor: ”Det går att göra något åt det.” Programmet, som skapades i mitten av 1970-talet av Scientologins grundare L. Ron Hubbard och stöds av Church of Scientology International som en religiös social tjänst, utgör idag en av de största och mest synliga internationella oberoende nödhjälpsstyrkorna.

En frivilligpastor är ”en person som hjälper sina medmänniskor på frivillig basis genom att återställa syfte, sanning och andliga värden till andras liv”. Hundratusentals scientologer och andra har utbildats i en hel uppsättning färdigheter som använder Scientologi-grunder för att lindra fysiskt, psykiskt eller andligt lidande och förbättra alla sidor av livet – kommunikation, studier, äktenskap, föräldraskap, hantera stress, framgång på arbetsplatsen, uppnå mål och många andra.

Ett globalt nätverk av frivilliga personer utgör dessutom frivilligpastorernas permanenta katastrofresponsteam som mobiliseras vid katastrofer orsakade av människor eller naturen, och besvarar kallelsen när det behövs. De samarbetar med cirka 1 000 organisationer och myndigheter som har utnyttjat deras skicklighet och erfarenhet i att tillhandahålla fysiskt stöd och andlig hjälp på hundratals katastrofplatser.

ÅTERHÄMTNING OCH ÅTERUPPBYGGNAD I

HAITI

Frivilligpastorer från hela världen hjälpte haitier i räddningsarbetet, biträdde medicinsk personal och utförde otaliga andra former av hjälp.

Världen kommer aldrig att glömma 7,0-jordbävningen i Haiti i januari 2010, som lämnade 300 000 döda och 3 miljoner skadade eller hemlösa.

Bland de första som svarade som kom från hela världen för att ge stöd till det ödelagda landet var 350 Scientologi-frivilligpastorer. Scientologer chartrade genast ett plan från New York för att transportera läkare, sjuksköterskor och ambulanspersonal till Haiti, tillsammans med frivilligpastorer för att tillhandahålla stödtjänster för läkarteamen och annan nödvändig hjälp.

Under veckan efter katastrofen, sponsrade scientologer ytterligare fyra charterflyg till Haiti, för att transportera ytterligare läkarpersonal och stödteam av frivilligpastorer. Ett fartyg som hade tillhört USA:s kustbevakning värvades för att skeppa mer än 160 ton donerad medicinska förnödenheter, fordon och utrustning.

På marken, arbetade frivilligpastorer sida vid sida med internationella militära räddningsteam och akuträddningsteam för att lossa last, upprätta kanaler för mat- och vattendistribution, inventera och organisera tonvis av medicinska förnödenheter, och bygga skydd.

Frivilligpastorerna insåg att det krävdes ett långsiktigt engagemang för att upprätta infrastrukturen, så de inrättade ett permanent centrum i Petionville för att hjälpa haitierna att bygga upp sin moral och sitt land. Anläggningen fungerar som en samordnings-och utbildningscentrum och tillhandahåller bostäder för frivilliga från utanför Haiti.

Frivilligpastorerna har utbildat mer än 75 000 haitier i organiseringsförmåga, att sätta och nå mål, kommunikationsförmåga, tekniker för att ta itu med sjukdom eller skada och många fler ämnen.

Scientologi-kyrkans team för katastrofhjälp fick Humanitarian Award från Haitian American Nurses Association (HANA) för deras ”Engagemang, välvilja och stöd i HANAs medicinska och humanitära katastrofhjälpsuppdrag efter Haiti-jordbävningen”.

Allt som allt levererade frivilligpastorer 120 ton medicin och andra förnödenheter, transporterade mer an 450 läkare och sjukvårdspersonal och gav direkt fysisk och andlig hjälp till 600 000 haitier.

Ambassadören från Republiken Haiti skrev till Organization of American States: ”Jag såg själv mr Hubbards vision förverkligas här på Haitis ambassad och på Haiti direkt efter den förödande jordbävningen i januari 2010. Och jag såg personligen hårt arbetande frivilligpastorer när jag reste till Haiti. De var där på jobbet omedelbart efter skalvet, och gav sin tid för att hjälpa de som påverkats av katastrofen. Jag skulle personligen vilja tacka de hundratals frivilligpastorer som har kommit till och fortsätter att åka till Haiti.”

MER ÄN
600
-TUSEN
Haitier
HJÄLPTA
av
FRIVILLIG-
PASTORER

”Jag vill tacka alla Scientologins frivilligpastorer för deras stora humanitära hjälp i Haiti. Med er hjälp med material, medicinsk utrustning och det stora sjukhustältet, kunde vi konsultera 2 543 personer, driva 3 CPRs och 5 sjukhus. Scientologi-kyrkans filosofi är att ha en tillit till mänskligheten. Vi behöver er här för att vara ljuset.” – Överordnad medicinläkare, General Hospital, Haiti

”Vi lovordar Scientologins frivilligpastorskår för dess traditioner och den hjälp de sedan många år erbjuder andra, och uttrycker vår största respekt och tacksamhet för frivilligpastorernas oegennyttiga hjälp till Haitis folk.” – Delstaten Georgias senat

”Vi tackar Scientologins frivilligpastorer för den utbildning som erbjöds till vår församling och vill även ge ett erkännande till den utbildningspersonal som så klokt gett oss begreppen av assistprocesser för sjukdomar och skador.” – Ungdomskommittén i baptistkyrkan, Philadelphia

”Kyrkans medlemmar har varit sanna vänner till haitiska samhällen i USA och i Haiti. Scientologi-kyrkans bidrag till vår mission att leverera medicinska förnödenheter och annat bistånd i katastrofområdet har varit oöverträffad.” – Ordförande, Mobilisera för Haiti

120
1000

HJÄLP UTAN ÅTSKILLNAD

FÖRENAR KRAFTER VÄRLDEN ÖVER

Scientologins frivilligpastorer är på jour dygnet runt i över 120 nationer, och de är kända för att vara bland de första att komma fram till katastrofområden. De bär sina lättigenkännliga klargula skjortor och de tillhandahåller de mest omedelbara behoven genom att använda sina organiseringsfärdigheter för att inrätta system för distribution av vatten, mat och första hjälpen till de behövande.

Frivilligpastorer medför också sin unika andliga första hjälpen, som lindrar emotionella chocker och trauman med enkla Scientologi-procedurer som kallas assister. I många fall stannar frivilligpastorer kvar i katastrofområden efter att den akuta krisen har hanterats, för att tillhandahålla utbildning som hjälper samhällen att återuppbyggas.

Scientologins frivilligpastorer arbetar med över 1 000 organisationer och myndigheter, och är riktiga lagspelare som tar med sig sin erfarenhet och kompetens och sitt starka engagemang för att hjälpa till, var och när det behövs som mest.

”Er kyrka har stått för hjälp i vårt land i mer än två årtionden. Jiji-jordbävningen var en jättestor katastrof. Er kyrka ryckte omedelbart ut med frivilliga för att hjälpa till med katastrofarbetet. Så det var ingen överraskning för mig att ni fick motta utmärkelsen ’Goda medborgare, goda gärningar’ av Taiwans president för ert arbete efter den jordbävningen.” – Inrikespolitisk rådgivare åt Taiwans president