HUR FUNGERAR SCIENTOLOGIN?

Religionen Scientologi tillhandahåller svar på många frågor om livet och döden. Den omfattar en exakt, noga utstakad väg. När L. Ron Hubbard utvecklade Scientologin utvecklade han en teknologi för att befria människoanden och därigenom göra det möjligt för människan att verkligen lära känna sig själv. Han testade alla sina procedurer grundligt och dokumenterade för framtida bruk de som visade sig fungera bäst när det gällde att producera enhetliga, förutsägbara resultat. Detta är den standardmässiga Scientologi-teknologin. 

Genom tillämpning av Scientologi-teknologi i en auditeringssession blir man i stånd att undanröja hinder och oönskade tillstånd och blir därför mer sig själv. Efterhand som en person går framåt, riktar han sig ofta utåt för att hjälpa andra, på samma sätt som han själv blivit hjälpt. 

Det enda man förväntas acceptera av Scientologin är det som är verkligt för en själv. Man påtvingas inga trossatser. Genom utbildning och auditering kommer man själv underfund med de svar man söker i livet.