VARFÖR HAR SCIENTOLOGIN PASTORER?
HUR BLIR MAN SCIENTOLOGI-PASTOR?

Liksom många andra religioner har Scientologi-kyrkan pastorer som förrättar religiösa tjänster till sina församlingsmedlemmar. Man blir Scientologi-pastor genom att delta i och examineras på en bestämd utbildningsplan. Alla Scientologi-auditörer måste vigas till pastorer.