JAG HAR HÖRT ATT SCIENTOLOGER GÖR BRA SAKER FÖR SAMHÄLLET. FINNS DET NÅGRA KONKRETA EXEMPEL?

Underförstått i Scientologins världsåskådning är att man ska använda Scientologins sanningar för att hjälpa mänskligheten. Följaktligen utvidgas även de humanitära program som scientologer stödjer, allteftersom Scientologin växer. Dessa program omfattar nu:

  • Världens största icke-statliga antidrogkampanj, som når tiotals miljoner ungdomar i riskzonen varje år;
  • Etablering av rehabiliteringscentrer för drogmissbrukare i mer än 40 länder;
  • Världens största icke-statliga informationskampanj om mänskliga rättigheter som brett förespråkar de 30 artiklarna i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,
  • Globala undervisningsprogram som ger läs- och skrivkunnighetens gåva till tiotals miljoner elever i Amerika, Europa, Asien och Afrika;
  • En Vägen till lycka-rörelse som omfattar 135 nationer, och som lyfter hela befolkningar och återställer den mänskliga gemenskapen.
  • Scientologins frivilligpastorsprogram har hjälpt mer än 10 miljoner människor vid alla större katastrofområden de senaste tjugo åren.

Och genom Kommittén för mänskliga rättigheter har scientologer vidare belyst och utarbetat lagförslag för förbud mot tvångsdrogning av skolbarn, psykiatriska brutaliteter i form av elchocker och lobotomi, samt experiment angående biologisk krigföring.

Slutligen kan nämnas att kyrkan var bland de ursprungliga förkämparna för Freedom of Information Act (i Sverige Lagen om informationsfrihet) och andra lagar som ger rätt till vissa typer av information, i syfte att skydda allmänhetens intressen och få ett slut på regeringars kränkningar av mänskliga rättigheter.

Avslutningsvis arbetar således Scientologi-kyrkan och scientologer i enlighet med Scientologins mål och drömmen om ”en civilisation utan sinnessjukdom, utan brottslighet och utan krig, där kapabla människor kan ha framgång och hederliga människor rättigheter och där människan är fri att stiga mot högre höjder”.