OM PROGRAMMET

ATT NÅ UT TILL MILJONTALS MED
MULTIMEDIABUDSKAP

Informationsannonserna om Vägen till lycka, producerade av Scientologi-kyrkan – en infoannons för var och en av de 21 levnadsreglerna i häftet – når miljontals människor världen över.

Videorna fångar kärnan i varje levnadsregel och illustrerar dem så att alla kan förstå dem. Infoannonserna bidrar till att ändra attityder och synsätt genom att de höjer människors medvetenhet om varför dessa levnadsregler är väsentliga för ett lyckligare och bättre liv.

Trots att infoannonserna specifikt har utformats för en målgrupp från 10–12-åringar och upp till ungdomar i tjugoårsåldern, tilltalar de alla och passar alla åldrar.

Infoannonserna för Vägen till lycka ses årligen av mer än 20 miljoner människor.
Vägen till lyckas infoannonser visas på polisstationer i Johannesburg, Kapstaden och andra städer i Sydafrika, som en del av ett program för att få ner brottsligheten.

Denna serie videor visas ofta i köpcentra, på flygplatser och tågstationer, vid bussterminaler och sportarenor, i konserthallar, skolor, allaktivitetshus och på biografer. De sänds på hundratals tv-kanaler och når årligen över 20 miljoner tittare. Ett smakprov på bruket av dem visar hur populära de är hos allmänheten:

”Kulturpalatset” i Ekaterinburg i Ryssland visar infoannonser för Vägen till lycka i entréhallen och mezzaninen.

I Guatemala har infoannonser visats dagligen på rikstäckande tv för en publik på en halv miljon människor vid varje sändning.

I Caracas, Venezuela, visades infoannonserna i 28 biografer under fyra månader. Caracas flygplats har i två år spelat dem i väntsalarna för passagerare.

I Costa Rica gavs en föreläsningsserie där infoannonserna ingick till kirurger och hundratals som arbetar inom sjukvården.

21
LEVNADSREGLER
baserade på sunt förnuft
21
INFO-
ANNONSER

”Sedan vi införde Vägen till lycka-programmet förra läsåret har vi dokumenterat en minskning i negativt uppförande, brist på disciplin, grov respektlöshet, aggressivt beteende och aggressiva attityder. Vi har dokumenterat en ökning i ömsesidig respekt och tolerans för att andra personer är annorlunda, normal omsorg om andra, en förståelse av hur viktigt det är att dela med sig, samt sund konkurrens.”
– Rektor, USA

”Vägen till lycka får till stånd fantastiska resultat. Den ger fasta, praktiska metoder för att lösa de problem som eleverna stöter på under uppväxten, genom att visa dem den tydliga skillnaden mellan rätt och fel.”
– Rektor, Pakistan

”Antalet grövre brott i det här området har varit påtagligt låga de fyra första månaderna i år. Med verktyget Vägen till lycka gör vi framsteg och vi kommer till sist att övervinna det förfall som omger oss.”
– Direktör för förbundet förbättring av grannskapet, USA