FALLSTUDIE

SPRIDER MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
PÅ EN SUBKONTINENT

Indien är ett land som kämpar med ett brett spektrum av människorättsfrågor.

Omkring 30 procent av befolkningen lever under den internationella fattigdomsgränsen. Institutionaliserad diskriminering förekommer fortfarande i form av kastsystemet, och riktas också mot kvinnor och religiösa minoriteter.

Centralt i det av kyrkan sponsrade initiativet för att förbättra samhället finns övertygelsen att det som börjar med en röst kan spridas till en hel befolkning genom en kampanj bland gemene man, och ingenstans är detta mera sant än i Indien. Sedan år 2009 har Ungdomar för mänskliga rättigheter i Indien växt till 112 lokalavdelningar och anslutna grupper, och YHR:s sociala nätverkssajt har tusentals medlemmar i alla åldrar från hela landet.

ETT NÄTVERK
AV ÖVER
100
 MÄNNISKO­-
RÄTTSAVDELNINGAR
i
INDIEN

Tillsammans med organisationer som den ideella Jyoti-stiftelsen har YHR Indien sponsrat undervisning i mänskliga rättigheter till tusentals elever och poliskadetter vilket resulterat i mer än 10 000 online-förfrågningar om material. Tiotusen poliskadetter har undervisats i YHRI:s material, och militären har använt det för att informera inom sina led om de mänskliga rättigheterna.

”Att säkerställa skyddet av de mänskliga rättigheterna är en väsentlig del av den indiska arméns uppgift. Så medan vi säkerställer att inga kränkningar av mänskliga rättigheter äger rum i samband med vår verksamhet, var vi osäkra på hur man verkligen hjälper de extremt fattiga människorna i detta område. Det var då jag kom i kontakt med den anmärkningsvärda kampanj som er organisation driver. Efter att ha fått mer information om mänskliga rättigheter i form av informationshäften, dvd:er och broschyrer, har jag känt mig manad att aktivt ta upp frågan om mänskliga rättigheter och sprida detta ädla budskap vida omkring.” – Befälhavare, Indiens nationella armé

Förutom att YHR-material har distribuerats över hela Indien, levererade Ungdomar för mänskliga rättigheter och deras samarbetspartners seminarier till 20 000 personer under tre år. Detta resulterade i ”Demonstrationer för mänskliga rättigheter” i 30 indiska städer, vilket fäste uppmärksamhet på behovet av undervisning om mänskliga rättigheter världen över.