UTBILDNINGSINITIATIV
UNDERVISNING OM DROGER, MED RESULTAT

I staden Tamara i norra Israel, gick Stiftelsen för en drogfri värld samman med Förbundet för arbetande och studerande ungdomar och distribuerade tusentals Sanningen om droger-häften. Över 5 000 studerande deltog i föreläsningar och undervisningsevenemang som ledde till att droganvändning sjönk med 70 %.


”Resultaten från att använda material från Sanningen om droger är inget annat än imponerande när det gäller minskat drogmissbruk bland eleverna.”

”I centrum av Utbildningsdepartementets program för Tonåringar mot drogmissbruk är Sanningen om droger-material som tillhandahålls av Stiftelsen för en drogfri värld, det som har visat sig vara den nödvändiga ingrediensen för programmets framgång. Resultaten från att använda material från Sanningen om droger är inget annat än imponerande när det gäller minskat drogmissbruk bland eleverna. Från att ha varit en av de värsta skolorna när det gäller drogmissbruk har en av skolorna i provinsen blivit ett gott exempel för andra utbildningsinstitutioner.” – Östra Kapprovinsen, Utbildnings­departementet, Sydafrika

”Inom en databas med mer än 20 ideella institutioner som inriktar sig på dessa drogförebyggande aktiviteter, valdes [för anslag] Civilförbundet för en drogfri värld av vårt huvudkontor i Wien på grund av styrkan i dess hårda arbete, kvaliteten på dess utbildningsmaterial och dess arbetsplan för skolor i utsatta områden.” – Förenta nationernas kontor för droger och brott i Mexico

”... minskar det elände som orsakas av drogmissbruk i vårt land.”

”Jag tackar från djupet av mitt hjärta för ert värdefulla arbete. Genom att oupphörligen fortsätta att få ut informationen över hela Tyskland, har ni betydelse när det gäller att minska den misär som orsakats av drogmissbruk i vårt land.” – Hjälp mot ungdomsmissbruk, Frankfurt, Tyskland

”Baserat på vår bedömning av ert material, informerar vi er om att häftet Sanningen om droger har godkänts för att läsas och studeras för ungdomar och allmänheten i stort.” – Departementet för läroplan och undervisningsteknologi, Republiken Panama

”80 % av de ungdomar som genomgick programmet säger att de känner att de inte längre är i riskzonen för att falla för/få återfall, till följd av det fullständiga programmet.”

”Efter att ha mött Stiftelsen för en drogfri värld och ha sett det material de tillhandahåller har vi nu antagit deras kampanj i våra workshops som vi levererar till gymnasieskolornas elever. 80 % av de ungdomar som genomgick programmet säger att de känner att de inte längre är i riskzonen för att falla för/få återfall, till följd av det fullständiga programmet.” – Foundation 4 Life, Storbritannien

”Jag rekommenderar till fullo litteraturen som Stiftelsen för en drogfri värld ger. Detta material gav verkligen studerande möjligheten att lära sig hur man navigerar ett så förrädiskt ämne som de kommer att stöta på någon gång under sin tid i gymnasiet. Ju bättre verktyg de har för att fatta välgrundade, genomtänkta beslut, desto bättre.” – Rådgivare, Oberoendeskoldistrikt, USA

”Jag har levererat Sanningen om droger-programmet i mina klasser vilket gör så att barnen kan se verkligheten när de ofta tror att ingenting kan skada dem. De är uppmärksamma och diskuterar saken. De är mer medvetna och rapporterar situationer som de observerar. Tack för materialet.” – Lärare, Rio Grandedo Sul, Brasilien

MER ÄN
62
MILJONER
SANNINGEN OM
DROGER-
HÄFTEN HAR
distribuerats
VÄRLDEN ÖVER

”Jag har hittills levererat Sanningen om droger-programmet till 300 studerande. Kvaliteten på programmet är en 10-poängare. Budskapet är så väl utformat och unikt att ungdomar stannar och lyssnar.” – Samhällsutbildare, Cultural Education and Environmental Organization, Kashmir, Indien

”De medel som kommer från Stiftelsen för en drogfri värld är fantastiska. De personliga berättelserna har inverkan och kan mycket lätt anknytas till situationer med studerande. De studerande tog till sig materialet mycket väl, därför kommer budskapen fram.” – Lärare, Mareeba, Queensland, Australien


För att rikta sig till det globala problemet med drogmissbruk krävs en strategi där man går ända från botten hela vägen till toppen och ända från toppen hela vägen till botten, ett brett spektrum av åtgärder som ger unga människor överallt budskapet att leva drogfria.

För detta ändamål har scientologer och andra volontärer runt om i världen spritt Sanningen om droger-budskapet genom distribution av informativa häften om de vanligast missbrukade drogerna – 62 miljoner häften på 21 språk, som gör det möjligt för unga människor att ta sina egna beslut att leva drogfria.

Drogförebyggande evenemang inkluderar underskrifter av drogfri-löfte, informationsbås på högtrafikerade platser, PSA-meddelanden på praktiskt taget alla offentliga platser, musikframträdanden, och en mängd andra sätt att uppmärksamma denna stora planetära fråga.

Eftersom de ser den förödelse som orsakas av droger med sina egna ögon, finner man ofta föräldrar, lokala ledare, lärare och poliser i spetsen för insatser att utbilda om droger och de använder de resurser som tillhandahålls av Stiftelsen för en drogfri värld och förenas så i den internationella rörelsen för bryta drogmissbrukets onda cirkel.


”På barnens och de anställdas vägnar, som deltog i er workshop i somras, vill vi uttrycka vår extrema tacksamhet för utbildningen av våra ungdomar angående drogers verkan. Det är verkligen anmärkningsvärt att ha en organisation som er som ägnar sig åt att sprida kunskap om drogmissbruk till våra barn och de samhällen de bor i.” – Programdirektör YWCA, USA

”Varje familj som avslutar Substance Abuse Family Education Program (Utbildnings progam for missbrukares familjer) ges en uppsättning häften. Responsen från både föräldrar och tonåringar är alltid positiv. Informationen är aktuell, korrekt och rättfram. Jag finner att häftena är den mest värdefulla resursen för att stödja dialog inom familjen och bland kamrater. Med tanke på tillståndet hos de lokala skoldistriktens budgetar på senare tid, är det särskilt användbart att häftena lätt kan erhållas. Vänligen tacka Stiftelsen för dess fortsatta partnerskap med tonåringar och familjer.” – County School Board Student Assistance Program, USA

1,1 MILJONER NÅDDA I

TAIWAN

Avdelningen för Stiftelsen för en drogfri värld i Taiwan är en av världens mest aktiva: 1,1 miljoner människor nåddes genom 3 400 informationsevenemang; 800 000 häften delades ut; föreläsningar hördes av 304 000 studerande i 850 skolor; och PSA-meddelanden sändes på 50 TV-stationer till mer än 5 miljoner tittare. Stödjare och partners inkluderar fullmäktigeledamöter, lagstiftare, polischefer, borgmästare, undervisningsministeriet och icke-statliga organisationer såsom den Internationella stiftelsen för att på fredlig väg göra slut på opiumodling.

En medlem i kommunfullmäktige sade: ”Ert engagemang i att sprida sanningen om droger, er insats för att förhindra att otaliga ungdomar förstörs av droger och ert syfte att göra den här världen till en bättre plats, utan ersättning har berört mig djupt.”

”På uppdrag av min organisation, mitt samhälle och mitt land, vill jag uttrycka min största tacksamhet till er organisation för det värdefulla bidrag som den gör för en drogfri värld.” – Ordförande, Internationella stiftelsen för att på fredlig väg göra slut på opiumodling

DROGMEDVETENHET I

TJECKIEN

Tjeckien är den största producenten, exportören och konsumenten av metamfetamin, eller ”Pervitin”, i Europa. För att öka medvetenheten om detta och andra skadliga droger, har den tjeckiska avdelningen av Stiftelsen för en drogfri värld hållit ett ”Cyclorun” varje år sedan 2003 i hela landet.

Med stöd av senaten i Tjeckien reste de deltagande cyklisterna och löparna 130 mil på ett drogfri-korståg under år 2013. På vägen träffade de borgmästare, polischefer och andra tjänstemän i 45 städer, distribuerade tusentals Sanningen om droger-häften, och gav föreläsningar i 46 skolor för cirka 4 500 elever. Sedan programmet lanserades i landet för mer än tio år sedan, har tiotusentals nåtts med det drogfria budskapet.

”Anti-drogutbildning är billigare, effektivare och definitivt bättre än att lösa följderna av droger. Jag uppskattar verkligen denna verksamhet och anser att den är viktigt. Senaten kommer att engagera den igen.” – Ordförande för den tjeckiska senaten till Cyclorun-arrangörerna på internationella dagen mot drogmissbruk och olaglig människohandel