SANNINGEN OM DROGER
MULTIMEDIAELEMENT

Sanningen om droger-programmet görs tillgängligt kostnadsfritt för lärare över hela världen, som ett erkännande av att lösningen på droganvändning är att minska efterfrågan genom utbildning. När unga människor lär sig fakta om droger och deras effekter, tenderar de att själva hålla sig borta från dem.

FLER ÄN
24
-TUSEN
utbildnings-
SATSER
DISTRIBUERADE TILL
LÄRARE

DrugFreeWorld.org erbjuder komplett informations- och utbildningsmaterial, som alltihop finns tillgängligt att se, ladda ner eller beställa på nätet.

Dokumentärfilmen Sanningen om droger: Verkliga människor, verkliga berättelser som visar före detta missbrukare som överlevt missbruk och nu talar om det så att ungdomarna hör den osminkade sanningen om drogmissbruk.


Sanningen om droger-seriens faktafyllda häften om vanliga missbrukade droger utbildar ungdomar i vad droger är och vad de gör.

PSA-meddelandet ”DE SA, DE LJÖG” spelas i klassrum, på TV, och på olika gallerior och flygplatser.


Utbildarguiden för Sanningen om droger, mittpunkten i det omfattande utbildningspaketet (ovan), innehåller en hel termin av lektionsplaner för högstadiet, gymnasiet, college-nivå eller gemenskapsprogram.

”De sa, De ljög”-affischer är lämpliga för visning i klassrum, samlingslokaler, polisstationer och andra platser.