SCIENTOLOGINS RELIGIÖSA CEREMONIER

Många ceremonier och tjänster som Scientologi-pastorer förrättar är desamma som för präster i andra kyrkor.

Söndagsbetraktelse

Varje söndag håller kyrkans kaplan, eller någon annan pastor, en betraktelse för kyrkans medlemmar. Denna betraktelse är också öppen för de som inte är medlemmar i kyrkan. Vid denna betraktelse talar kaplanen om något ämne som har anknytning till någon av Scientologins centrala principer eller utövningar och hur man kan använda det i sitt dagliga liv.

Typiska ämnen som behandlas kan vara människan som andlig varelse, de åtta dynamikerna, Scientologins axiom eller kanske kyrkans trosbekännelse.

Dessa söndagsbetraktelser är viktiga när det gäller att stärka Scientologi-församlingens andliga engagemang, men de är också stunder där även den som inte är scientolog kan finna hopp om ett bättre liv – alla är välkomna.

Ceremonier

Scientologi-församlingar firar även bröllop och dop med kyrkans egna ceremonier, och tar genom begravningsakten farväl av dem som gått bort.

Det är vanligt att kaplanen håller dessa ceremonier, men vilken prästvigd Scientologi-pastor som helst kan förrätta dem. Scientologer finner att Scientologi-tjänster, som vänder sig till anden i enlighet med religionens lära, mycket väl passar deras behov och att de skänker dessa högtidsdagar en särskild prägel.