PASTORSVERKSAMHET

Inom kyrkor har man i alla tider bistått och väglett sina församlingsmedlemmar när de haft det svårt. Faktum är att kyrkor, utöver sin strikt andliga verksamhet, traditionellt har sett det som sin uppgift att lindra människors jordiska lidande, att hjälpa varhelst hjälp behövs och att ge män och kvinnor deras värdighet åter vid livets stora vändpunkter.

På samma sätt stöttar Scientologins pastorer dem som har det svårt och vägleder och bistår människor, oavsett om de är medlemmar i församlingen eller helt enkelt är människor ute i samhället som behöver hjälp. Faktum är att det faktiskt inte går att verka som pastor i Scientologi-kyrkan om man inte först och främst drivs av en inre önskan att hjälpa människor – vare sig det handlar om att göra något för stunden eller hjälpa människor att komma vidare på Bron.

Scientologi-pastorer kan ge mer än omtanke och omvårdnad till människor i nöd – de är specialutbildade i att använda Scientologi-tekniker som kan lösa alla slags problem man stöter på, hur omöjlig en situation än kan verka för personen i fråga.

Scientologer är aktivt involverade inte bara i sina egna församlingar utan stöder också en mängd samhällsförbättrande program, av vilka många når ut i samhällen över hela världen. För en scientolog är alla dessa aktiviteter en del av att inse och ta sitt ansvar. Att förbättra livet stannar inte bara vid honom själv, hans familj, grupp och land utan omfattar hela mänskligheten.

Pastorstjänster är viktiga för alla religioner men för medlemmar i Scientologin har de en speciell betydelse – det är genom att hjälpa andra som de bidrar till att uppnå Scientologins mål: att göra denna värld till en bättre plats för alla.

I detta avsnitt får du reda på hur Scientologi-kyrkor hjälper både sina egna församlingsmedlemmar och samhället som helhet.