HUR SKILJER SIG SCIENTOLOGIN FRÅN ANDRA RELIGIONER?

Medan Scientologin har mycket gemensamt med andra religioner när det gäller grundläggande religiösa begrepp och ett uppdrag att förbättra samhället, är den mest värdefulla tillgång Scientologin har att erbjuda själva teknologin för att uppnå större andlig medvetenhet. 

En del religioner erbjuder frälsning i livet efter detta, under det att Scientologin erbjuder visshet om en evig befrielse här och nu. 

Scientologin gör det också möjligt för varje religion att nå sitt mål och är därför en ”religionernas religion”.