ANSER SCIENTOLOGIN ATT DET FINNS GOTT OCH ONT?

Ja, i Scientologin skiljer man mycket klart mellan gott och ont. De handlingar som förbättrar överlevnaden inom majoriteten av livets åtta aspekter (de åtta dynamikerna) är goda, och de som förstör eller förnekar dessa aspekter av livet är onda. Scientologer strävar efter att fatta beslut som kommer att gynna flertalet av dessa dynamiker i livet. 

Gott kan definieras som konstruktivt. Ont kan definieras som destruktivt.