VAD ÄR SCIENTOLOGINS STÅNDPUNKT I FRÅGA OM KVINNLIGA PASTORER?

Scientologins pastorsverksamhet är öppet för både män och kvinnor. Eftersom människor är andliga varelser, är en pastors kön inte någon aktuell fråga inom Scientologin. Scientologi är en meritokrati (system där utbildning och begåvning spelar den helt dominerande rollen vid befordran). Det finns inga ”glastaks”-begränsningar (osynlig social barriär som hindrar kvinnor m.fl. från att nå högre poster) på grund av ras, kön, etnicitet eller liknande kriterier för personer som fungerar som pastorer eller befattningshavare inom Scientologins kyrkliga förvaltning.

Precis som i vilken som helst annan religion, kan bara de mest hängivna och etiska medlemmarna ingå bland dess pastorer. Sålunda är en hög etiknivå och hög moral de viktigaste kvalifikationerna för en Scientologi-pastor.