OM PROGRAMMET

EN ÖVERTYGANDE RÖST FÖR MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER SOM INSPIRERAR MILJONER MÄNNISKOR

”30 RÄTTIGHETER, 30 ANNONSER”

Det ökande intresset bland ungdomar att lära sig sina mänskliga rättigheter som skapats av häftet Vad är mänskliga rättigheter? ledde till att 30 pedagogiska informationsannonsfilmer om mänskliga rättigheter skapades, där var och en illustrerar en av de mänskliga rättigheter som beskrivs i den Allmänna förklaringen.

De prisbelönta infoannonserna ”30 rättigheter, 30 annonser” finns på 17 språk och har sänts i mer än 100 länder på CNN International, Sky News och National Geographic Channel. De visas på bussar, i gallerior, biografer, på sportarenor, tågstationer och flygplatser, och används för att inleda lektioner och föredrag om mänskliga rättigheter i skolor, allaktivitetshus och andra undervisningsmiljöer.

Oräkneliga lärare och tjänstemän med ansvar för undervisning i mänskliga rättigheter för ungdomar stöder entusiastiskt detta pedagogiska verktyg:

Infoannonserna ”30 rättigheter, 30 annonser” har setts av tiotals miljoner människor i över 100 länder på alla tänkbara platser och sändningsmedier.

”Vi har visat infoannonserna i galleriet i vårt människorättsinstitut. Nästan varenda elev som kommer hit stannar vid den här skärmen, och tittar mer på infoannonserna än på något av det skrivna materialet.” – Pedagog, Nätverket för internationella studier

”De videor och broschyrer som publicerats av Ungdomar för mänskliga rättigheter och Enade för mänskliga rättigheter kan vara användbara i allmänna och privata skolor, eftersom de förenklar den Allmänna förklaringen så att detta mycket viktiga dokument kan förstås av barn i mellan- och högstadiet. Jag tycker att dessa organisationer gör ett mycket bra arbete med att få ut dessa resurser till undervisningsinstitutioner.” –Representant, Koalitionen för ett starkt FN


Infoannonserna ”30 rättigheter, 30 annonser” visas i en jättelik galleria i Moskva.

”Genom era anmärkningsvärda undervisningsverktyg – vilket inkluderar videopresentationerna av alla de 30 artiklarna i den Allmänna förklaringen och det medföljande utbildningsmaterialet om mänskliga rättigheter – och genom era utmanande elevprojekt som syftar till att ge ungdomar ledarskapsuppgifter inom sina närområden, är Ungdomar för mänskliga rättigheter och dess Liberia-avdelning viktiga röster i Liberias process för information om och undervisning i mänskliga rättigheter.” – Vicepresident, republiken Liberia

Eftersom ”30 rättigheter, 30 annonser” ger en meningsfull och lättillgänglig presentation som ökar medvetenheten, används infoannonserna i en mängd olika miljöer i många länder.

30
MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER

30
 INFO-
ANNONSER

I Sydafrika sänds de i nationell TV. Ungdomar för mänskliga rättigheter visar dem för tusentals elever under workshopar. Staden Johannesburg samarbetar med YHRI för att utnyttja detta och annat material ytterligare för att höja medvetenheten om mänskliga rättigheter bland ungdomar.

I Ecuador visade YHRI-avdelningen infoannonserna för 4,5 miljoner tv-tittare, samtidigt som man gav seminarier till tusentals lärare och elever. Så effektiv var denna landsomfattande kampanj för att höja folks medvetenhet, att Ecuadors departement för kulturarv officiellt anammade YHRI-kampanjen.

I Ryssland har ”30 rättigheter, 30 annonser” visats för 10 miljoner tittare i jättestora gallerior, på Moskvas flygplatser, i Sankt Petersburgs köpcentrer, i biopalats och på tågstationer. Ordföranden för Rysslands förbund för regionala ombudsmän, som ska skydda medborgarna mot kränkningar från myndigheter, anammade också formellt kampanjen för att utbilda människorättsombud.