GLOBAL KATASTROFHJÄLP

RÄDDNING OCH ÅTERSTÄLLANDE VID
ORKANERNA KATRINA OCH RITA

År 2005 orsakade orkanerna Katrina och Rita stor ödeläggelse i städer och samhällen i hela Mississippi, Alabama och Louisiana, vilket gjorde tusentals människor hemlösa och överväldigade katastrofhjälpsstyrkorna.

MER ÄN
1 000
FRIVILLIGA
från hela
VÄRLDEN
ryckte ut
efter katastrofen i
NEW ORLEANS

Scientologins frivilligpastorer var bland de första som anlände med hjälp till människorna i regionen och till räddningspersonalen som stod inför massiva räddnings- och återhämtningsinsatser. Mer än 1 000 frivilligpastorer från hela USA och andra ryckte ut och bistod räddningsteam och gav fysisk och andlig hjälp till skadade och förtvivlade offer.

Man arbetade med lokala myndigheter och hjälporganisationer och hjälpte till med att upprätta tillfälliga hjälpstationer för dem som hade förlorat sina hem, erbjöd dem mat och vatten, och distribuera kläder och förråd. De levererade också tusentals Scientologi-assister till dem som drabbats av stormarna.

Under veckorna som följde stannade frivilligpastorerna kvar i området och gav seminarier och workshopar vid hjälpstationerna och på andra platser och hjälpte till med allt som behövdes för att återställa stabiliteten i de värst drabbade områdena.

Orkaner och virvelstormar fortsätter att ödelägga samhällen i den amerikanska Mellanvästern och delstaterna vid Mexikanska golfen. Frivilligpastorer mobiliseras för att rycka ut vid varje ny naturkatastrof som inträffar.

”Vår delstat Louisiana har fått mycket stryk av orkanerna Katrina och Rita. Det jag såg frivilligpastorerna utföra var otroligt. Hjälpstationerna var välorganiserade och det rådde god stämning och inga disciplinproblem förekom. Människor omhändertogs fysiskt, mentalt och andligt.

Alla i Vermillion Parish vet nu att när ’de gula tröjorna’ [frivilligpastorernas uniform] kommer hit för att hjälpa kan vi räkna med att de får situationen under kontroll. Och oavsett vad som händer vet vi nu alla att det går att göra något åt det.” – Delstatssenator i Louisiana