ÅTGÄRDER I DET LOKALA SAMHÄLLET

ATT SPRIDA VÄGEN TILL LYCKAS
GLOBALA BUDSKAP

Ett internationellt nätverk av frivilliga och anhängare av Vägen till lycka omfattar nu 186 länder.

Frivilliga har i många städer anammat levnadsregeln från Vägen till lycka ”Skydda och förbättra din miljö” genom att börja städa bort flaskor, burkar och annat skräp från grannskapet.

Tusentals skolor har deltagit i ”Föregå med gott exempel”-tävlingar där ungdomar tar aktiv del i att bygga upp ansvar, kompetens och förtroende. En oberoende granskning av Vägen till lycka-programmet i skolorna visade att 90 procent av de lärare som deltog märkte positiva förändringar i elevernas attityder.

FRIVILLIGA SOM ARBETAR MED VÄGEN TILL LYCKA har använt sig av HÄFTET i KRISOMRÅDEN för att få slut på VÅLDSAMHETER och SKAPA LUGN.

Vägen till lycka används också på idrottsplaner och i gymnastiksalar som ett verktyg för att främja god sportmannaanda och fair play. Genom karaktärsdanande utbildningsprogram utvecklar idrottande elever värderingar baserade på sunt förnuft vilket hjälper dem både individuellt och som lag att uppnå höga prestationsnivåer.

Butiksägare och andra har spridit Vägen till lycka i samhället genom att sponsra tävlingar och kampanjer för att göra skolor trygga och drogfria.

Levnadsreglerna i Vägen till lycka används på oräkneliga andra sätt. Ett exempel är en lokalt engagerad person i Los Angeles som sade att häftet är effektivt när man vill komma till rätta med vardagskonflikter:

”Vi har fått mycket bra respons från människor i vårt område sedan vi började dela ut Vägen till lycka. Vi hade mycket problem: dispyter mellan hyresgäster, bristande respekt och omfattande brottslighet. Hyresvärden delade ut boken vid det månatliga hyresgästmötet. Efter det märkte hon en stor förändring – och brottsligheten gick också ner. Detta var tack vare boken.”

Vägen till lycka-frivilliga som arbetar för att förbättra moraliska normer och skapa ett positivt inflytande i det lokala samhället delar ut häften överallt.

Frivilliga som arbetar med Vägen till lycka har använt sig av häftet i krisområden för att få slut på våldsamheter och skapa lugn. För att minska gängaktiviteten tog Vägen till lycka-frivilliga i Los Angeles bort graffiti från 130 byggnader samtidigt som de delade ut tusentals exemplar av häftet. I Irak gav två frivilliga seminarier till över 2 500 personer och delade ut 30 000 häften. I Israel har 15 000 föredrag och seminarier om Vägen till lycka dragit över 350 000 deltagare i alla åldrar.

Vägen till lycka är också ett bevisat effektivt verktyg för att förhindra brott och rehabilitera kriminella. Häftet har använts med goda resultat på kriminalvårdsanstalter, vid ungdomsinstitutioner och vid brottsförebyggande verksamhet i lokala områden. Det är också kärnan i Criminon-programmet, en ideell organisation som arbetar med att rehabilitera lagbrytare. Programmet håller på i mer än 1 500 fängelser världen över och har hjälpt minst 150 000 intagna i 38 länder.

Criminon-programmet tar itu med det som orsakar kriminalitet genom att återställa självrespekten och rusta lagbrytare med färdigheter för livet, så att de kan återvända till samhället som positiva och bidragande medborgare.

Criminon-programmet erbjuds på två olika sätt: kurser på plats och genom korrespondenskurser. Ett Resurspaket för återupprättande av självrespekt erbjuds ansvariga för utbildningsprogram vid fängelser och på ungdomsanstalter.

Materialet som finns tillgängligt är kostnadsfritt och ger de verktyg som är nödvändiga för att hjälpa lagbrytare att återvinna sin självrespekt och lämna sitt brottsliga liv. Materialet kan skaffas från både Criminon och Vägen till lycka-stiftelsen.

Fängelser som använder reformprogram baserade på Vägen till lycka har rapporterat dramatiska sänkningar i återfallsfrekvens, även bland de mest förhärdade brottslingar.

Information om Criminons hela lektionsplan för rehabilitering av kriminella kan skaffas från www.criminon.org.