DIANETIK: PERSONLIGA BERÄTTELSER

ED, UNDERHÅLLNINGSKONSULT

Vem använder Dianetik? Miljontals människor världen över, däribland Ed, underhållningskonsult.

”Jag kom i kontakt med Dianetik genom en person som arbetade i det svarta samhället”, säger Ed. ”Med kunskapen om Dianetik har min inkomst ökat, mitt liv är över lag bättre. Relationerna i mitt familjeliv, min utbildning, hela mitt liv har förändrats tack vare informationen jag fick ta del av genom Dianetik.”