SVÅRIGHETER I LIVET

Det finns naturligtvis många problem i livet som kan skapa sådana svårigheter att ens andliga utveckling hejdas. Dessa problem inkluderar till exempel att plötsligt avskedas från ett arbete, ett oväntat ekonomiskt bakslag, eller förlust av en älskad person. Scientologi-pastorn finns där för att hjälpa till under alla dessa omständigheter.

Kaplanen i den lokala kyrkan kan definitivt hjälpa till, oavsett om scientologen i fråga för närvarande är aktiv eller vad hans ekonomiska omständigheter är. Genom nära samarbete med andra lokala scientologer eller kyrkans Gratis-Scientologi-center, eller genom att använda sina egna auditeringsfärdigheter, ser kaplanen till att assister och annan auditering ges till den som behöver det. Kaplanen kan även rekommendera en bok av L. Ron Hubbard, en livsförbättringskurs eller brevkurs för ytterligare vägledning.

Många gånger kan det vara tillräckligt att bara lyssna, förstå och bekräfta den som har det svårt, för att förbättra dennes sinnesstämning och få upp honom på vägen till återhämtning.