VAD ÄR OXFORD CAPACITY ANALYSIS, ÄVEN KALLAT PERSONLIGHETSTESTET?

Oxford Capacity Analysis (OCA) är ett självtest som använts i Scientologi-kyrkor sedan 1950-talet för att mäta förändringar i vad människor anser om sig själva. Människor kan fylla i en OCA via post eller i testcentret i en Scientologi-kyrka.

OCA-testet är också ett mått på vad människor anser om sig själva före, under och efter auditering. Det består av 200 frågor för att mäta 10 egenskaper som är gemensamma för alla varelser. Dessa förbättras markant i auditering och avspeglar personens framsteg.

Eftersom testet mäter vad människor anser om sig själva, kommer en persons svar att förändras när de kommer till insikter genom auditering. Dessa förändringar är alltså ett användbart mått på de subjektiva andliga vinster en person upplever. OCA-tester används under en persons framåtskridande i Scientologin.