VAD ÄR SCIENTOLOGINS VIGSELCEREMONI?

Äktenskapet är en helig ritual i praktiskt taget alla religioner och kulturer. Äktenskapets heliga åtagande och förpliktelse utgör grunden för en stabil familj, den grundläggande byggstenen i alla samhällen. Äktenskapslöftena som bruden och brudgummen avger, utgör inte bara en grund för deras egen förening, de bidrar också till samhället i dess helhet.

Scientologer ser äktenskapet som en del av den andra dynamiken (av tillvarons åtta dynamiker). Den andra dynamiken inbegriper sex, fortplantning och barnens uppfostran.

Äktenskap helgas i Scientologi-religionen med användning av någon av ett flertal olika vigselceremonier med varierande grad av formalitet. Var och en av dessa ceremonier inbegriper de traditionella löftena om trohet och tillgivenhet. Läs en av Scientologins vigselceremonier.

Scientologins vigselceremonier utförs av en Scientologi-pastor enligt liknande protokoll för vigslar i andra kyrkor: brudfölje, den traditionella roll brudens föräldrar har, bestman, brudtärna och den traditionella placeringen av respektive familjer och vänner. 

Scientologi-vigslar innebär framför allt ett glädjefyllt firande av det nya förbundet.

I Scientologin finns praktiska verktyg som kan vara behjälpliga för alla äktenskap och förhållanden. Scientologins vigselceremoni betonar just de faktorer som kan säkerställa en framgångsrik relation. Dessa faktorer är affinitet, verklighet och kommunikation – de beståndsdelar som bildar förståelse. Detta är en grundläggande princip i Scientologi.

Begreppet A-R-C [från engelska Affinitet, Reality (verklighet) Communication (kommunikation)] representeras av en triangel. Scientologer kallar den ARC-triangeln (uttalas ”A-R-C-triangeln”). Det första hörnet i triangeln kallas för affinitet. Ordet används här i betydelsen ”kärlek, tycke för eller varje annan emotionell attityd”.

Det andra hörnet kallas verklighet. Verklighet kan definieras som ”det som verkar vara”. Det är i grunden överenskommelse. Vi kommer överens med varandra om vad som är verkligt och vad som inte är verkligt.

Den tredje punkten är kommunikation. När man skall förstå mänskliga relationer är kommunikation viktigare än både affinitet och verklighet.

Dessa tre hörn i triangeln samverkar på så vis att man inte kan höja eller sänka ett hörn utan att också påverka de andra. Med andra ord, utan en hög grad av gillande och utan någon form av överenskommelse som utgångspunkt existerar ingen kommunikation. Utan kommunikation och ett visst emotionellt gensvar som grund kan det inte finnas någon verklighet. Utan ett visst underlag för överenskommelse och kommunikation kan det inte finnas någon affinitet.

Sammantagna är affinitet, verklighet och kommunikation beståndsdelarna i förståelse.

Det framgår omedelbart hur viktigt detta är i ett intimt förhållande såsom ett äktenskap. Om ett gift par upprätthåller en hög grad av kommunikation och affinitet med varandra, förbättras existensvillkoren för deras äktenskap (det vill säga, äktenskapets verklighet). Om de faller ur kommunikation och inte längre har gemensamma överenskommelser, avtar deras känslor för varandra och till slut upphör äktenskapet.

Grundläggande principer i Scientologi såsom dessa ger erbjuder paret praktisk information som hjälper dem till ett framgångsrikt förhållande.