DIANETIK RUNT OM I VÄRLDEN

Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen vars upptäckter hävdats vara av större betydelse än både hjulet och elden, har förblivit en bestseller i mer en sextio år. Således med över 20 miljoner böcker tryckta och översatta till 50 språk, är detta den mest allmänt lästa och inflytelserika bok som någonsin har skrivits om det mänskliga sinnet.

När det gäller vad annat boken har kommit att representera som ett globalt fenomen, kan man i dag hitta Dianetik stiftelser, organisationer och grupper på gräsrotsnivå från Asien till Afrika och över hela Amerika och Europa. Med andra ord, har Dianetik inspirerat en världsomspännande rörelse som omfattar mer än 160 nationer, och tillämpas av miljoner.