LÖSNINGEN PÅ DET REAKTIVA SINNET

Efter upptäckten av det reaktiva sinnet och dess engram, utvecklade L. Ron Hubbard mycket precisa tekniker för att handskas med det. Dessa tekniker kan effektivt ”utplåna” det reaktiva sinnets innehåll, och därmed göra det omöjligt för sådana registreringar att påverka personen på ett omedvetet plan.

Dessutom gör dessa tekniker de tidigare dolda minnena tillgängliga för individen som minnen i hans analytiska sinne. Teknikerna är i många fall förbluffande effektiva, ett faktum som bestyrks genom talrika fall-berättelser vilka sträcker sig över nästan ett halvt sekel.