ENGRAM

Det reaktiva sinnet lagrar inte minnen i vanlig mening. Det lagrar en särskild sorts mentala bilder som kallas engram. Dessa engram är en fullständig inspelning in i minsta detalj, av varje perception som fanns med i ett ögonblick av partiell eller total ”medvetslöshet”.

Det följande är ett exempel på ett engram: En kvinna slås ner av ett knytnävsslag i ansiktet. Hon blir ”medvetslös”. Någon sparkar henne i sidan och säger åt henne att hon är en bedragerska, att hon är usel, att hon ändrar åsikt jämt och ständigt. Samtidigt välts en stol omkull. En kran står och rinner i köket. Och en bil kör förbi på gatan utanför.

Engrammet innehåller en fortlöpande inspelning av alla dessa perceptioner.

Problemet med det reaktiva sinnet är att det ”tänker” i identiteter: En sak är identisk med en annan.

Ekvationen är A=A=A=A=A. Det reaktiva sinnets uträkning i fråga om detta engram är: smärtan från sparken är lika med smärtan från slaget är lika med den omkullfallande stolen är lika med den förbipasserande bilen är lika med kranen är lika med att hon är en bedragerska är lika med att hon är usel är lika med att hon ändrar åsikt är lika med röstläget hos den man som slog henne är lika med känsloläget är lika med en bedragerska är lika med en rinnande kran är lika med smärtan från sparken är lika med organisk förnimmelse där sparken träffade är lika med den omkullfallande stolen är lika med att ändra åsikt är lika med ... Men varför fortsätta? Varenda perception i detta engram är lika med varje annan perception i engrammet.

För att ta reda på hur dessa upplevelser påverkar en individ, läs ”Väcker” engrammet”.