KAN SCIENTOLOGER KOMMA OCH GÅ

SOM MEDLEMMAR I KYRKAN OM DE VILL?

Visst. Scientologer är fria att vara så aktiva i sitt deltagande i kyrkans tjänster som de själva väljer att vara. Icke-praktiserande scientologer med gott anseende kan återgå att delta i religiösa tjänster när som helst. Om någon bestämmer att han eller hon inte längre vill vara medlem i kyrkan, är de fria att lämna den.