VARFÖR ÄR ALLTING I SCIENTOLOGIN UPPHOVSRÄTTSSKYDDAT OCH VARUMÄRKESREGISTRERAT?

Varje stor religion önskar de hade de skrivna och talade orden av dess grundare. Eftersom Scientologin föddes i en modern tid, är grundarens skrifter och inspelningar bevarade och verifierbara. Därför har kyrkan kunnat bibehålla L. Ron Hubbards arv och se till att religionen förblir trogen hans ursprungliga läror för all framtid.

Det var L. Ron Hubbards avsikt att skrifterna i Scientologi inte bara var oförvanskade, utan att de alltid förblir inom ramen för kyrkans verksamhet. Eftersom han också utvecklade och sammanställde materialet för förvaltningen av Scientologi-kyrkor, bevarades och skyddades dessa verk likaså.

Scientologin och Dianetiken är teknologier som fungerar om de tillämpas exakt. Om de förändras kommer resultaten inte att bli enhetliga.

För att skydda skrifterna och se till att de aldrig kan ändras eller missbrukas, har L. Ron Hubbard upphovsrättsskyddat allt material i religionen. Även för att garantera att Dianetik och Scientologi inte skulle kunna presenteras oriktigt, varumärkesskyddade han ytterligare många av religionens identifierande ord och symboler. Dessa upphovsrättigheter och varumärken utgör ett juridiskt verktyg när det gäller att garantera att Scientologins religiösa teknologier tillämpas standardmässigt, i exakt överensstämmelse med de religiösa skrifterna och att teknologierna inte förvanskas genom felaktigt eller orättmätigt bruk.

Under årens lopp har skrupelfria personer, genom oärligt handlande försökt tjäna pengar på Dianetik- och Scientologi-teknologierna. Ämnena utvecklades för andlig befrielse, inte för någons personliga vinning. Genom att Scientologi-kyrkan äger religionens varumärken och upphovsrättigheter och genomdriver att de används på rätt sätt, kan kyrkan försäkra sig om att inga sådana illvilliga handlingar någonsin äger rum.