VAD ÄR VÄGEN TILL LYCKA-STIFTELSEN?

L. Ron Hubbards Vägen till lycka är en moralkodex baserad på sunt förnuft som består av 21 levnadsregler som var och en grundar sig på det faktum att vi är beroende av varandra för att överleva och utan en universell gemenskap finns det ingen glädje eller lycka. Under de första tre decennierna sedan häftet skrevs har nästan 100 miljoner exemplar delats ut från hand till hand och inspirerar en världsomfattande rörelse. Till stöd för denna rörelse och för den snabba spridningen av häftet ännu längre finns den internationella Vägen till lycka-stiftelsen i Glendale, Kalifornien.

Här får lärare, lagstiftare, företagsledare och dignitärer lära sig tillämpa Vägen till lycka i sina egna respektive områden. Följaktligen omfattar de som antagit häftet för att uppnå harmoni och ett bättre liv nu organisationer så olika som Honduras nationella polis, generalsekreteraren för filippinska Röda korset och Congress of Racial Equality (ung. kongressen för rasers jämlikhet). Vägen till lycka utgör dessutom grunden för ett program för rehabilitering av kriminella, som också utnyttjar L. Ron Hubbards verk, nu i omkring 2 000 fängelser i programmet som är känt som Criminon.

Som illustration till bokens levnadsregler har en motsvarande serie infoannonser producerats, som nu visas dagligen på sex kontinenter. År 2009 utgavs dessutom bokenVägen till lycka som film på 17 språk.