VAD ÄR NARCONON?

Narconon är ett mycket effektivt, drogfritt avgiftnings- och rehabiliteringsprogram som utnyttjar tekniker utvecklade av L. Ron Hubbard. Narconon, som betyder ”inga droger”, började som en gräsrotsrörelse i mitten av 1960-talet då en fånge i Arizona State Prison löste sina egna narkotikaproblem genom att använda principer som finns i en av L. Ron Hubbards böcker. Han använde sedan dessa principer för att lösa narkotikarelaterade problem hos medfångar.

Idag används Narconons droghabiliteringsmetoder i över 40 länder. Mer än en kvarts miljon lever nu drogfria liv genom Narconon-program, medan uppskattningsvis 18 miljoner fler har nåtts genom Narconons drogupplysningstjänster.

Med en framgångsfrekvens som ligger minst fyra gånger över det internationella genomsnittet har L. Ron Hubbards drogrehab-teknologi gett upphov till omkring 200 Narconon-centrer och -grupper. I centrum av nätverket finns Narconon Arrowhead i Oklahoma där rehab-personal lär sig använda programmet för att hantera drogproblem, som andra inrättningar är ovilliga att ens befatta sig med.