VARFÖR ÄR SCIENTOLOGER SÅ IVRIGA FÖRKÄMPAR FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER?

Centralt i Scientologins trossatser och uppfattningar är en övertygelse att alla människor har fått de oförytterliga (obestridliga) rättigheter som anges i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, som godkändes av FN 1948. I enlighet med dessa övertygelser, sponsrar Scientologi-kyrkan den största icke-statliga upplysningskampanjen på jorden om mänskliga rättigheter och ger material till individer, grupper och myndigheter i 82 länder. Häftet Vad är mänskliga rättigheter? informerar ungdomar och vuxna om de 30 artiklarna i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, i ord som vem som helst kan förstå.

Under 2006 producerades en serie på 30 infoannonser av Scientologi-kyrkan för att illustrera var och en av de 30 artiklarna i Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Tillsammans med en studieguide, en aktivitetshandledning och ett utbildarpaket för klassrum rustas lärare, människorättsgrupper och myndigheter med effektiva verktyg för att informera ungdomar och vuxna om deras mänskliga rättigheter. En medföljande dokumentärfilm, Berättelsen om mänskliga rättigheter, kompletterar de infoannonser, häften och utbildarmaterial som ytterligare ett verktyg för att åstadkomma allmän medvetenhet och respekt för mänskliga rättigheter.

Kyrkans kampanj för mänskliga rättigheter har hittills berört närmare en miljard människor på sex kontinenter. Det är därför inte för inte att Scientologi-kyrkan har lovordats för att göra mer för medvetenhet om de mänskliga rättigheterna än till och med Förenta Nationerna.