FÖRSÖKER SCIENTOLOGIN STYRA VÄRLDEN?

Nej. Scientologins mål, så som de beskrivs av L. Ron Hubbard, är att skapa ”en civilisation utan sinnessjukdom, utan brottslighet och utan krig, där kapabla människor kan ha framgång och hederliga människor rättigheter och där människan är fri att stiga mot högre höjder.”

Som L. Ron Hubbard ytterligare uttryckt: ”Vi eftersträvar ingen revolution. Vi strävar bara efter evolution till högre existenstillstånd för individen och för samhället.”

Scientologin vill förbättra och hantera missförhållanden i samhället, och scientologer anser att världen kan bli bättre genom att detta görs. Scientologins mission är inte att rädda världen. Scientologins mission är att göra individen fri.