VARFÖR HAR SCIENTOLOGIN IBLAND BETRAKTATS SOM KONTROVERSIELL?

I likhet med alla nya idéer har Scientologin angripits av de oinformerade och av dem som upplever att deras privata intressen hotas. För sanningen är att det finns personer i världen som tycker det är konstigt och skrämmande att se vanligt folk, det glömda folket, förvandlas till filosofer över en natt, och plötsligt inte påverkas av hot från de som ”vet bättre”. I ljuset av detta är så kallade kontroverser i Scientologi ingenting annat än det bittra gamla som går emot det ambitiösa nya.